DURMAK YOK...
0507 8179799
0506 2140488

BİLECİK_BOZÜYÜK

ÖĞRETMEN EVLERİ ADRESLERİ
http://dhgm.meb.gov.tr/edestek/ogretmenEvi/ogretmenEvi_Liste.aspx


http://yazarlikyazilimi.meb.gov.tr/menu4.asp

http://www.hogarutil.com/tv/directo/

Darıdere (Dodurga) Barajı

 

 Barajın Yeri

Bilecik

 Akarsuyu

Sarısu

 Amacı sulama+ taşkın
 İnşaatın (başlama-bitiş) yılı 1972 - 1977
 Gövde dolgu tipi toprak
 Gövde hacmi 0,678 hm³
 Yükseklik (talvegden) 29,6 m
 Normal su kotunda göl hacmi 19,21 hm³
 Normal su kotunda göl alanı 445 km²
 Sulama alanı 3 103 ha
 Güç

-

 Yıllık Üretim

-

 

 


NÜFUS ve YERLEŞİM

İlçe nüfusunda 1940’lardan itibaren devamlı bir artış olmuştur. Ancak Pazaryeri ve İnönü’nün Bozüyük’ten ayrılmasıyla nüfusta bir azalma olmuştur.
1970’li yıllarda sanayinin gelişmesiyle ilçe merkezinde hızlı bir artış meydana gelmiştir. Bu artış genelde köylerden merkeze göçlerle ve yurt içinden iş bulmak için gelenler sebebiyle yaşanmıştır.


2000 yılı nüfus sayımına göre ilçe merkezinin nüfusu 47.469, köylerin nüfusunun toplamı 13.394 ve toplam ilçe nüfusu 60.863’tür.Merkezdeki nüfusun 24.319’u erkek, 23.150’si kadındır. İlçe merkezinde hane sayısı 2.519 olarak belirlenmiştir.
İstihdam durumuna gelince 11.175 erkek ve 2005 kadın olmak üzere 13.180 kişi istihdam edilmektedir.(2000 yılı sayımlarına göre.)
Eğitim durumu da şöyledir. okur yazar olmayan 2769 kişi olup bunun 2.067’si kadın 702’si erkektir. Geri kalan okuma yazma bilen nüfustan 7.890’ı okuma yazması olan fakat bir okul bitiremeyenler, 16.437’si ilkokul, 2.297’si ilköğretim okulu, 3.881’i ortaokul,7.168’i lise ve dengi okul, 2.121’i yüksek okul ve fakülte mezunlarıdır.
İlçede okul durumu:1 adet anaokulu,22 adet ilköğretim,11 adet lise ve dengi okul, 1 adet yüksekokul,3 adet özel dershane, 2 adet sürücü kursu ve 5 adet yurt bulunmaktadır.


İLÇEDE YERLEŞME


MANAVLAR: Bozüyük’ün en eski sakinleridir. Köklü gelenek ve görenekleri vardır. Bozüyük içinde yoğun olarak Kasımpaşa Mahallesi’nde ikamet ederler. Bozüyük dışında Dodurga, Yeniüreyil ve Günyarık manav köyleridir. Bozüyük’ün kurucu aileleri arasında Askerametler, Azerler, Bakkalcılar, Başollar, Berberler, Bayramlar, Bölükler, Çırbınlar, Cızıklar, Celler, Çakırlar, Çomalar, Çiloğlanlar, Çakırçavuşlar, Demirciler, Deloğlanlar, Delametler, Delhaliler, Dikiciler, Emetliler, Fıçıcılar; Gagalar, Gazdervişler, Gavaslar, Hacıtopallar, Habibler, Hancılar, Hacacıklar, Hacıabdinler, Hacı İbramlar, Kâhyalar, Kapsızlar, Kavcılar, Karagözcüler, Kırişler Kuşçular, Kürkçüler, Kurtametler, Kuyucular, Karaoğlanlar, Kösevililer, Kısakadirler, Kıvrıklar, Kösemenler, Kıtırlar, Lamloplar, Mıratlar, Müezzinler, Nalbantlar, Nebiler, Pateller, Petişenler, Pamuklar, Paşalılar, Saraylılar, Sarılar Topçular ve Zeybekler yer alır. Lakaplar tetkik edildiğinde mesleklerini lakap olarak almış olanların çoğunlukta olduğu görülmektedir. Manavlar gerek gelenek ve görenekleriyle ve gerekse ağızlarıyla Türk kültürünü en güzel şekilde yansıtmaktadırlar.


YÖRÜKLER: Orta Asya’dan değişik zamanlarda çıkmışlardır.Yakın zamanlara kadar yaşamlarını konar-göçer olarak sürdürmekteydiler.Çadırını kurduğu yer Yörük’ün sayılırdı.Yaz aylarında yaylaya çıkma geleneği vardı.Hayvancılıkla geçinirlerdi.Hayvanların duruşundan ve yıldızların görünüşünden çok iyi hava tahminleri yapmaktaydılar.Yaşam tarzlarına uygun olarak gelenek ve görenekleri vardı..Bozüyük’te; Muratdere, Yörükçepni, Aksutekke, Eceköy, Aşağıarmutlu, Bozalan, Çaydere, Darıdere, Kapanalan, Kızılcapınar, Kızıltepe ve Kuyupınar belli başlı Yörük köyleridir.Bozüyük içinde de zamanla bu köylerden gelerek yerleşmiş olan çok sayıda Yörük vardır.


ÇERKEZLER: Kafkasya’dan 1864 yılında göç etmek zorunda kalarak Balkanlara yerleşmişlerdir. Plevne harbinde aktif olarak savaşa katılmış, savaşın kaybedilmesi üzerine yine zorunlu olarak göç ettirilmişlerdir. Bu defa Marmara denizinin doğu ve güneydoğu kısmına yerleştirilmişlerdir. Bozüyük’te; Akçapınar, Alibeydüzü, Yeniçepne, Poyra, Akpınar, Düzdağ, Kovalıca, Karaağaç, Karaçayır köylerini kurmuşlardır. Köklü geleneklere sahiptirler. Köylerde toplu halde yaşadıklarında yaşam tarzlarını aynen sürdürmüşlerdir. Ancak 1970’li yıllardan başlayarak köylerden Bozüyük ilçe merkezine ve Eskişehir il merkezine iş nedeniyle taşındıklarından köylerdeki nüfus azalmış, şehir merkezinde nüfusları artmıştır.


BALKAN GÖÇMENLERİ (Muhacirler): Osmanlı Devleti’nin gerileme ve çözülme dönemine girmesiyle Balkanlardan rücu eden Türk ve Müslüman topluluklarıdır. Plevne harbinden başlayarak Türkiye’ye aralıklarla göç yaşanmıştır. Bozüyük’te: Akçapınar, Poyra, Yeniçepne, Akpınar, Kovalıca ve Karaağaç gibi Çerkez köylerine dahil olmuşlar ayrıca Çamyayla, Delielmacık, Hamidiye, Kandilli, Karabayır, Kozpınar, Metristepe, Osmangüzle, Revnak, Saraycık, Camiliyayla, Cihangazi, Çoçapınar, Dombayçayır, Düzağaç, Erikli, Gökçeli, Göynücek, Ketenli, Osmaniye, Yenidodurga ve Yeşilçukurca köylerini kurmuşlardır.
Köklü gelenek ve göreneklerinin yanı sıra bahçe işlerinde çok becerikli ve bilgilidirler.


ARNAVUTLAR: Balkan göçmenleri ile birlikte 93 harbi dediğimiz 1877-78 harbinden sonra peyder pey çeşitli tariklerde kasabamıza göç etmişlerdir.Orman ve kerestecilikle uğraşılı olmaları göçlerini Bozüyük’e yönlendirmiştir.


TATARLAR: Tatarlar da Kırım ve Tataristandan Osmanlı rus harbi sonrası ve Bolşevik ihtilalinden sonra Bulgaristana oradan da anadoluya göç gelmişlerdir


ROMANLAR: Bozüyük’te 200–250 aile vardır. El sanatlarında oldukça başarılıdırlar. Esnaflık, Ticaretle ve hayvancılık ile uğraşırlar. .Eskiden konar göçer olarak yaşarlardı.Günümüzde yerleşik olarak yaşamaktadırlar.


DADAŞLAR: Erzurum, Bayburt, İspir yöresinden gelip Bozüyük’ün Akpınar, Kovalıca ve Karaağaç köylerine yerleşmişlerdir. Bir kısmı da Bozüyük içine yerleşmiş olup ticaret ve esnaflıkla uğraşmaktadırlar. Çoğu sanatkâr olup çalışkan insanlardır.


KÜRTLER: Doğu illerinden Anarşi ve terörden kaçan ve gelişen kasabaya iş ve aş aramaya gelip kalıcı yerleşimlerini İçköy yaylacık Baharözü ılgınlı mevkiine ve kasabaya dağınık olarak yapmışlardır.


KARADENİZLİLER: Karadeniz bölgesindeki çeşitli illerden gelerek Bozüyük’e yerleşmişlerdir. Bir de dernekleri vardır.


BOZÜYÜK KÖYLERİNDEN GELENLER: Özellikle 1970’li yıllardan başlayarak hız kazanmıştır. Bozüyük’ün bütün köylerinden gelerek ilçe merkezine yerleşmişlerdir. Çoğu fabrikalarda iş bulmayı amaçlayarak köylerini terk etmişlerdir. Böylece köylerde nüfus hızla azalmış buna bağlı olarak köylerdeki hayvancılık ve tarım gerilemiş, ilçe merkezinde nüfus artışı olmuştur.


Toplumun statik yapısı değişmiştir. Köylerdeki yaşam tarzı örf, adet ve gelenekler büyük ölçüde unutulmuştur. İlçe merkezinde ise hepsi adeta harmanlandığından örf, adet ve geleneklerin bir sentezi meydana gelmiştir. Gençlerin büyük ölçüde okullara yönelmesi, topluma televizyon ve bilgisayarların hızla yayılması, iletişim ve ulaşımın iyice rasyonelleşmesi toplumu dinamik bir yapıya sokmuştur. Halen ilçede işsizlik var ise de organize sanayi bölgesinde yeni fabrikaların ve işyerlerinin açılmasıyla işsizlikte aşılacak ve Bozüyük gelecekte daha çok gelişecektir.

2012 Nüfus Sayımına göre :

Bozüyük´ün Nüfusu : 67.752 (Köylerle Beraber)

Erkek Sayısı : 34.310

Kadın Sayısı : 33.442

Bozüyük Nüfusu : 59.674 (Merkez İlçe)

Bozüyük Merkezde Erkek Sayısı : 30.292

Bozüyük Merkezde Kadın Sayısı : 29.382

Bozüyük Köylerinin Toplam Nüfusu: 8.078

Bozüyük Köylerinde Erkek Sayısı :4.018

Bozüyük Köylerinde Kadın Sayısı : 4.060

TELEFON REHBERİ

 

KURUMLAR  TELEFON
   
Kaymakamlik:                                                             314 00 09
Cumhuriyet Bassavciligi: 314 01 00
Belediye Baskanligi: 314 67 00
Emniyet Müdürlügü: 314 00 24 -25
Askerlik Sube Baskanligi: 314 00 68
Tren Istasyonu (Gar): 315 10 63
Gençlik ve Spor Ilçe Müdürlügü 314 00 57
 Sehir Stadi: 314 00 58
Halk Egitim Merkezi: 314 00 55 - 56
Kütüphane:                                                                      314 00 61
Ilçe Seçim Kurulu:       314 00 95
Jandarma Ilçe Komutanligi: 314 00 06 
Karayollari Bölge Bakimevi: 314 00 66
Meteoroloji: 314 00 67
Milli Egitim Müdürlügü 314 00 59
Müftülük 314 00 76
Özel Idare Müdürlügü: 314 01 35
Ptt Müdürlügü: 314 00 00 - 1
Tapu Kadastro Müdürlügü: 314 00 64 - 65
Tarim Kredi Kooperatifi: 315 10 43
Tarim Ilçe Müdürlügü: 314 00 79 - 81
Nüfus Müdürlügü: 314 00 12
Devlet Hastanesi:  314 00 85
Orman Isletme Sefligi 314 00 77
Türk Telekom 314 20 00
Tedas 314 01 06
Tedas Ariza 314 01 09
   
SAGLIK OCAKLARI  
 1 Nolu Saglik Ocagi:  314 00 84
2 Nolu Saglik Ocagi: 314 00 88
3 Nolu Saglik Ocagi: 314 34 27
   
OKULLAR  
Meslek Yüksek Okulu :  314 11 95
   
Anadolu Imam Hatip Lisesi :  314 20 46
Anadolu Ögretmen Lisesi :  314 00 42
Anadolu Seramik Meslek Lisesi:  314 00 45
Anadolu Ticaret Meslek Lisesi :  314 13 66
Mustafa Seker Anadolu Lisesi :  314 00 47
Safet Seker And. Otelcilik Turizm Meslek Lisesi:  314 40 40
Sehit afer Ipek Lisesi :  314 00 46
Teknik Lise ve Endüstri Meslek Lisesi :  314 00 48
70.Yil Saglik Meslek Lisesi:  314 11 99
Dodurga Çok Programli Lise  321 21 67
Cihangazi Çok Programli Lise :  322 24 54
   
Albay Ibrahim Çolak Ilkögretim Okulu :  314 00 39
Atatürk Ilkögretim Okulu:  314 00 33
Bekir Aral Ilkögretim Okulu:  314 00 41
Cumhuriyet Ilkögretim Okulu:  314 00 50
Bozüyük Anaokulu:  314 37 50
4 Eylül Ilkögretim Okulu :  314 00 37
Ertugrulgazi Ilkögretim Okulu:  314 29 00
Mehmet Akif Ersoy Ilkögretim Okulu:  314 00 40
Metristepe Ilkögretim okulu  314 00 36
Necatibey Ilkögretim Okulu:  314 00 34
Saffet Seker Ilkögretim Okulu:  314 15 77
Sehit Zafer Ipek Ilkögretim Okulu  314 40 35
75.Yil Ilkögretim Okulu :  314 67 90
100.Yil Ilkögretim Okulu:  314 00 51
Zafer Ilkögretim Okulu:  314 00 38


 

YOLA DEVAM...