DURMAK YOK...
0507 8179799
0506 2140488

Resimlerle ALANYA

RESİMLERLE ALANYA PDF Yazdır E-posta
 

 


Tarihi Yerler
 

ALANYA KALESİ
Surlarının uzunluğu 6.5 kilometreyi bulan Alanya Kalesi, denizden 250 metreye kadar yükselen yarımada üzerindedir. Kandeleri adıyla da bilinen Alanya yarımadasındaki yerleşim, Helenistik döneme kadar inmekle birlikte günümüze kalan tarihi dokusu 13. yüzyıl Selçuklu eseridir. Kale, 1221 yılında kenti alıp yeniden inşa ettiren Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat tarafından yaptırılmıştır. Kalenin 83 kulesi ve 140 burcu vardır. Ortaçağda surların içine yerleşmiş kentin su gereksinimi sağlamak üzere 400’e yakın sarnıç yapılmıştır. Sarnıçların bir kısmı günümüzde de kullanılmaktadır. 
 
KIZILKULE
Kentin sembolü olan sekizgen planlı yapı 13. yüzyıl Selçuklu eseridir. İnşaat sırasında belli bir yükseklikten sonra taş blokları kaldırmak güç olduğu için üst kısmı pişmiş kırmızı tuğlalarla yapılmış ve bu nedenle Kızılkule adını almıştır. Denizden gelecek saldırılara karşı 
Kızıl Kulelimanı ve tersaneyi korumak amacıyla yapılan Kule, yüzyıllar boyunca askeri amaçla kullanılmıştır. 
  
TERSANE
Kemerli beş gözden oluşan tersane, gün ışığından en fazla yararlanılacak şekilde planlanıp, inşa edilmiştir. Alanya Tersanesi, Selçukluların Akdeniz’deki ilk tersanesidir. Tersanenin bir yanında mescit öteki yanında muhafız odası bulunur. Gözlerden birinde de zaman içinde körlenmiş bir kuyu vardır. 
 
TOPHANE
Tersane’nin bitişiğinde denizden 10 metre yüksekliğinde bir kayaya tersaneyi korumak amacıyla yapılan Tophane vardır. 1227 yılında kesme taştan inşa edilen üç katlı ve dikdörtgen planlı yapıda aynı zamanda savaş gemileri için top döküldüğü bilinmektedir. 
 
EHMEDEK
Kale’nin kuzey yamacında Bizans döneminden kalan küçük kalenin yerine Selçuklu döneminde “orta kale” olarak yeniden inşa edilmiştir. Yapı, kara saldırılarına karşı stratejik bir yerde ve aynı zamanda sultanın sarayının bulunduğu iç kaleyi de koruyacak konumdadır. 
 
SÜLEYMANİYE CAMİSİ
İlk kez Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubad tarafından 1231 yılında inşa ettirilen cami yıkılınca, 16. yüzyılda Osmanlı döneminde Kanuni Sultan Süleyman tarafından tekrar yaptırılmıştır. Kubbenin askılık görevi üstlenen kısmına akustiği sağlamak için 15 küçük küp yerleştirilmiştir. İbadet sırasında bu özellik ortaya çıkmaktadır. 
 
    
BEDESTEN
Kale içinde, Süleymaniye Camisi yakınındadır. 14. ya da 15. yüzyılda Karamanoğulları döneminde çarşı veya han olarak yapıldığı sanılmaktadır. Tarihi bina günümüzde otel, restoran ve kafeterya olarak kullanılmaktadır.
 
DARPHANE
Yarımadanın ucunda, uzunluğu 400 metreyi bulan sarp kayalıklardan oluşan Cilvarda burnu üzerindeki yapılardır. Halk arasında “darphane” olarak anılmasına karşın kesme taştan inşa edilmiş binalarda para basılması söz konusu değildir. 11. yüzyıldan kalma taş yapılardan biri küçük bir kilisedir, diğerlerinin ise manastır olarak kullanılma olasılığı yüksektir. 
 
AKŞABE SULTAN MESCİDİ
Kale içinde, Bedesten’in batısında, Süleymaniye Camisi’nin 100 metre kadar ilerisindedir. Alaaddin Keykubat’ın Alanya Kalesi’ndeki ilk kumandanı Akşabe Sultan tarafından 1230 yılında yaptırılmıştır. Kare planlı ve iki odadan oluşur. Odalardan biri mescit, diğeri Akşabe Sultan’ın mezarının bulunduğu türbedir. Türbede, üç mezar daha vardır. 
 
ANDIZLI CAMİ
Adını hemen yanındaki andız ağacından alan cami Selçuklu döneminin özgün mimari özelliklerini taşır. Minberi, Selçuklu tahta oymacılık sanatının en güzel örneklerinden birini yansıtır. 
 
SİTTİ ZEYNEP TÜRBESİ
Kale’ye çıkan yol üzerinde, büyük bir kayanın üzerindedir. Selçuklu ya da Osmanlı döneminden kaldığı tahmin edilmektedir. Türbede mezarı bulunan kişinin bir eren olduğu sanılmaktadır. Türbenin bulunduğu kayanın içine antik çağda ikişer metre uzunluğunda üç lahit oyulmuştur. 
 
HIDRELLEZ KİLİSESİ
Akdeniz’i gören bir yamaç üzerine 19. yüzyıl başında kurulduğu sanılan kilise, günümüzde de Hıristiyan ve Müslüman ziyaretçiler tarafından ibadet amacıyla kullanılmaktadır. 
  
Tersane

ŞARAPSA HANI
1236-1246 yılları arasında Selçuklu Sultanı olan Gıyaseddin Keyhüsrev tarafından tarihi ipek yolu üzerinde kervansaray olarak yaptırılmıştır. Orta çağın önemli konaklama merkezlerinden bir olan kervansaray günümüzde eğlence merkezi olarak kullanılmaktadır.
 
ALARA KALESİ
İpekyolu üzerindeki kalenin işlevi, Alara Çayı kenarındaki handa mola veren kervanların güvenliğini sağlamaktır. Görkemli bir görüntüsü vardır. Kalenin içinde kayalar oyularak tüneller yapılmıştır. Kalıntılar arasında küçük bir saray, kale görevlilerinin odaları, cami ve hamam vardır. 
 
ALARAHAN
Alara Kalesi’ne 800 metre uzakta bir düzlükte kervansaray olarak inşa edilmiştir. 1231 yılında yapılan han birkaç yıl önce onarılmış ve bugün restoran ve alışveriş merkezi olarak kullanılmaktadır. 
 
KARGI HAN
Alanya’nın batısında, Kargı çayının kuzeyindedir. Kervansaray olarak kullanıldığı sanılmaktadır. Odalarının hepsinin tavanında hava bacaları bulunmaktadır ve odalar orta avlunun etrafında sıralanmıştır. Kapının karşısında taştan oyulmuş sabit hayvan yemlikleri bulunur.

AKARSULAR
 


DİM ÇAYI
 
Akdeniz’den 15 kilometre içerideki Dim Çayı kıyısı piknik alanıdır. Ulu çınarların altındaki kır lokantalarında masalar suyun içine kurulur. Ayrıca su kıyısında ahşap teraslarda minderlerle otantik yer sofraları hazırlanır. Alabalıklar, havuzlarda yetiştirilir. Bölgede dağ bisikleti ve trekking için uygun güzergahlar vardır. 
 
OBA ÇAYI 
Akdeniz’e dökülen Oba Çayı’nın çıktığı Kadıpınarı mevkiinde su kenarında piknik alanları vardır. Çam ve çınar ağaçlarının gölgesi her zaman serindir. Alanya’nın tarih öncesi çağlardaki ilk yerleşimine ev sahipliği yapan Kadıini Mağarası buradadır. Kadıpınarı’ndaki kır lokantalarında alabalık tercih edilen yemektir. 

ALARA IRMAĞI 
Yaklaşık 120 km uzunluğundaki Alara Irmağı çeşitli yan kollarla beslense de ana kaynağı Uçansu Şelalesi'ndeki kaynaktır. Geyik Dağı, Gündoğmuş Akdağ, Kuşak Dağı, Alanya Akdağ ve Susuz Dağ’ daki karların erimesiyle ırmak özellikle bahar aylarında coşar. Irmak burada Alanya - Gündoğmuş sınırını oluşturarak devam eder ve ırmağın batı tarafından Manavgat – Alanya sınırını oluşturarak Okurcalar'da denize dökülür. Manavgat Irmağından sonra bölgenin en önemli su kaynağıdır. Irmak üzerinde dikkat çekici tarihi yapılar bulunur. 


TOROSLAR ve YAYLALAR
 
yaylalar

Yaz aylarında yaylaya çıkmak ve yazı yaylada geçirmek bin yıllık Yörük Türkmen kültürünün parçasıdır. Geçen yüzyıla kadar köyler baharla birlikte boşalır ve yaylalara çıkılırdı. Toros dağlarının yüksekliği 1000 metreyi aşan düzlüklerinde keçi kılından yapılmış çadırlar kurulur, bir yandan sürüler otlatılırken bir yandan da peynir ve yağ üretilir, halı ve kilim dokunurdu. Günümüzde çadırların yerini  modern konutlar aldı. Çam ve sedir ağaçlarıyla kaplı ormanları, derin vadileri, bulutların içine giren zirveleri ve zirvelerden taşıp gelen akarsuları ile Toroslar, doğanın eşsiz güzelliklerini saklar. Yaylalar, yerli ve yabancı turistlerin de uğrak yeridir; günübirlik piknik alanlarında eski Türkmen gelenekleri hala yaşıyor.

TÜRBELİNAS YAYLASI
Yaklaşık 1 saatlik otomobil yolculuğu ile çıkılır. Bölgeye ciplerle safari turları düzenlenir. İçecek şişelerinin çeşme yalağındaki suda soğutulduğuna tanık olabilirsiniz. Lokantada vereceğiniz sipariş, tereyağı ve domates salçası ile tencerede pişirilen ve suyuna ekmek banılan “köy tavuğu” olmalıdır. 

SÖĞÜT YAYLASI
Demirtaş Çayı’nın kıyısından narenciye bahçeleri, seralar, maki bitkileri ve çam ağaçları arasında stabilize bir yoldan çıkılır. 30. kilometrede Kaş, 35. kilometrede Sapadere, 40. kilometrede Tokar, 50. kilometrede Söğüt yaylası vardır. Yayla köylerinde kır kahveleri ve kır lokantaları bulunur. 

DEREKÖY YAYLASI
Kargı Çayı’nın aktığı vadinin yamaçlarında bir yayla köyüdür. Çam ağaçları ve meyve bahçeleri arasındadır. 30 kilometrelik asfalt yoldan çıkılır. Orman, piknik ve yürüyüş yapmak için uygundur. Köy bakkalından alışveriş yapılabilir, köy kahvesinde demli bir çay içilebilir. Et yemekleri sunan kır lokantaları vardır.

MAĞARALAR
 
magaralar

Alanya için bir 'mağaralar kenti' dense yeridir. Kara ve deniz mağaralarının gizemli dünyasını Alanya’da keşfedebilirsiniz. Milyonlarca yıl öncesinde varolan kara mağaralarında on binlerce yılda oluşmuş sarkıt ve dikitlerin büyülü dünyasında gezerken yeni sarkıt ve dikitlerin oluşumuna da tanık olabilirsiniz. Bu tanıklık, mağara içindeki aydınlatmanın yarattığı dekorla sizi fantastik bir sinema filminin içine sürükleyecektir. Henüz ziyarete açık olmayan Kadıini Mağarası 20 bin yıl önceki insanların Alanya’daki ilk evidir. Yarımadanın altındaki deniz mağaraları da tarihin eski çağlarından gelen efsanelere ev sahipliği yapar.

Damlataş Mağarası
Tarihi yarımadanın batı kıyısındaki mağaranın giriş kısmında 50 metrelik bir geçit vardır. Yüksekliği 15 metreyi bulan geçitten sonra silindirik bir boşluğa gelinir. Buradan mağaranın tabanına inilir. Yarı kristalize kalker içinde bulunan mağaranın sarkıt ve dikitleri 15 bin yılda oluşmuştur. Mağara, büyüleyici güzelliğinin yanı sıra astım hastalarına iyi gelen havasıyla da ünlüdür. Mağaranın havası yaz kış değişmez; sıcaklık 22 santigrat derece, rutubet yüzde 95, sabit basınç 760 mm’dir.
 
Dim Mağarası 
Alanya’nın 12 kilometre doğusunda, 1.649 metre yüksekliğindeki Cebel-i Reis dağının yamacındadır. Mağaranın denizden yüksekliği 232 metredir. Türkiye’nin ziyarete açılan ikinci büyük mağarasıdır. 1 milyon yıl yaşında olduğu tahmin edilmektedir. İki ayrı koldan dağın içinde ilerleyen mağaranın kollarından biri 50 diğeri 360 metredir. Sarkıt ve dikitlerden oluşan mağaranın dip kısmında küçük bir göl vardır. Merdivenlerle inilip çıkılan mağaranın içindeki ortam fantastik film dekorlarını andırmaktadır.

Korsanlar Mağarası

Tarihi yarımadanın altında deniz mağarasıdır. Teknelerle gidilir. 10 metre genişliğinde ve 6 metre yüksekliğinde ağzı vardır. Küçük teknelerle mağaranın içine girilebilir. Mağaranın içinden kaleye çıkan gizli bir yoldan söz edilir. Deniz dibindeki kayaların görüntüsü, mağaraya ayrı bir gizem katmaktadır.

Aşıklar Mağarası
Yarımadanın yamacında iki girişli 75 metre uzunluğunda bir mağaradır. Teknenin kayalıklara yanaşmasından sonra kayalara tırmanılarak çıkılır. Alçak tavanı nedeniyle mağaranın içinde eğilerek yürünür. Mağaranın, Damlataş tarafındaki ağzı, denizden 8 metre kadar yüksektedir ve buradan denize atlanır.

Fosforlu Mağara
Yarımadanın Damlataş tarafındaki yamacında deniz mağarasıdır. Küçük tekneler mağaranın içine girebilir. Mağaranın jeolojik yapısından kaynaklanan zemini, geceleri ay ışığının yansıması nedeniyle fosfor gibi parlar. Parıltı gündüzleri de fark edilir. Gezi tekneleri, mağaranın önünde kısa yüzme molaları verir.


SAPADERE KANYONU
 


Alternatif turizm açısından Sapadere Köyünde bulunan Sapadere Kanyonu 750 mt. uzunluğunda ve yaklaşık 400 mt. yüksektedir. Sapadere çayının çıkış noktasında bulunan kanyon üzerine yapılan çelik desteklerle yürüyüş yolu ve kanyon girişinde inşa edilen mesire yeri, kır gazinosu vs. yatırımlar ile kanyon görülmeye değer bir turizm alanı haline geldi. 

Alanya'ya 40 Km uzaklıkta olan Sapadere kanyonuna Demirtaş Kasabasından asfalt yol ile rahatlıkla ulaşabilirsiniz.
Alanya'nın Sapadere Köyünde bulunan; Sapadere Kanyonu girişinden yaklaşık 300 metre içeride görmeye değer bir şelale ve bu şelalenin döküldüğü yerde yüzmeye müsait büyüklükte bir doğal havuz bulunur.
 
Kanyon içerisine gelen misafirlerin rahatlıkla yürüyebilmesi için planlanmış yürüyüş yolu platformu, ahşap ve çelik yapı malzemesi kullanılarak oluşturuldu. Çevreye herhangi bir şekilde zarar vermeyecek şekilde inşa edilmiş platform, gerektiğinde kaldırılabiliyor.
 
Alanya'nın yaz sıcaklarından kurtulup, bir nebze olsun serinlemek isteyenlerin uğrak yeri haline gelen Sapadere kanyonu gerçekten görülmeye değer bir doğa harikasıdır.
 
Sapadere Kanyonuna kadar gelmişken Sapadere köyü içersindeki Su değirmenini, ipek dokuma atölyesini mulaka görmelisiniz. Yaylalardaki karlardan eriyerek gelen buz gibi sularda yetişen alabalıklardan yemeyi unutmayın. Su kenarına kurulu çardaklarda Temiz orman havasını teneffüs ederken şehrin stresini ve gürültüsünü unutacaksınız.
 

BELEDİYELER   

İlçemizde  bir merkez, 16 belde belediyesi olmak üzere 17 Belediye bulunmaktadır. Bu belediyelerden Oba, Cikcilli, Çıplaklı, Kestel, Tosmur, Mahmutlar, Kargıcak ve Demirtaş Belediyeleri  Doğuda; Konaklı, Emişbeleni, Payallar, Türkler, Avsallar, Güzelbağ, İncekum ve Okurcalar Belediyeleri ise Batı kesiminde bulunmaktadır.  Ağırlıklı olarak sahil şeridinde yar alan belediyelerden Güzelbağ, Emişbeleni ve Çıplaklı'nın denize kıyısı bulunmamaktadır.


ALANYA BELEDİYESİ


İlçemizin bir turizm kenti olması nedeniyle tarih ve doğal güzelliğinin iç içe bulunması, farklı nitelikte imar planlarının etaplar halinde yapılması ihtiyacını doğurmuştur. Alanya'nın ilk imar planları İller Bankası tarafından 1984 yılında onaylanmış, 35 mt.lik çevre yolu planın kuzey sınırını oluşturmuştur. Zaman içinde gelişen kentimizin ihtiyaçlarına cevap verebilmek için planlarda revizyon ve değişiklikler yapılarak günümüze kadar gelinmiştir.

AVSALLAR BELEDİYESİAvsallar Beldesi Antalya İline 113 Km.Alanya İlçe Merkezine 22 Km. mesafede Antalya-Mersin Devlet Karayolunun 109-113 Km.'leri arasında 1986 Yılında Belediye kurulmuş, 1987 ara seçimleri ile Belediye Başkanlığı ve Meclis üyeleri seçimi yapılarak fiili olarak görevine başlamış, coğrafi olarak engebeli bölge olarak çevre yerleşim alanlarına göre merkezi bir konumda olan bir yerde bulunmaktadır. Sahilden itibaren kuzeye doğru değişen ölçülerde olmak üzere Turizm alanı merkezi ilan edilen alan mevcuttur.

CİKCİLLİ BELEDİYESİ 


Beldemiz 750 hektar alana sahip olup bunun 200 hektarı kadastrol parselden oluşmakta olup, 200 hektarlık kısmın tamamının imar planı 3 etap halinde yapılmıştır. Beldemiz Saraybeleni, Merkez ve Yukarı Mahalle olmak üzere 3 mahalleden oluşmaktadır. Beldemiz Merkez Mahallesinde geçen gümüş derenin kolu olan yaklaşık 1500 mt. Menfez yapılarak ıslah edilmiştir. Saraybeleni Mahallesinde 700 mt. Yağmur suları için menfez yapılmıştır.Beldemiz Saray beleni Mahallesinde projesi tamamlanan düğün salonu ile ilgili yap-işlet devret modeli şeklinde çalışmalar tamamlanma aşamasında olup ihale edilecektir. Beldemizde  yapımı süren içme  suyu kapsamındaki  200m2 su deposu ve 1400m2 300'lük isale hattı tamamlanarak halkımızın hizmetine sunulmuştur. Beldemiz Merkez Mahallesinde 112. 113. 114. 115. 116. 107. sokaklar tamamı ile alt yapı ve parke çalışmaları tamamlanmıştır.Beldemiz Yukarı Mahallede hayır severler tarafından yapılan 16 derslik ilköğretim okulu eğitime açılmıştır.

ÇIPLAKLI BELEDİYESİ

Çıplaklı Sınırları sorumluluk alanı dahilinde 1/1000 ölçekli imar planı 1. ve kısmen 3. bölgeyi kapsayan yaklaşık 95 ha. alanda yapılacak uygulama imar planına esas, 3194 sayılı Belediye İmar Kanununun arazi ve arsa düzenleme işinin 18. ve 19. maddeleri ile 2981-3290 sayılı ek-1 maddesi hükümlerine uygun olarak imar uygulaması işi ihale edilmiştir. Belediyemiz sınırları dahilinde 1/1000 ölçekli uygulama imar planına esas Belediyemiz encümeninin onayına sunulan yaklaşık 95 ha. alan ve 317 parselden oluşan 1. nolu düzenleme sınırı encümen tarafından kabul edilmiş şekliyle uygulamaya başlanmıştır.


DEMİRTAŞ BELEDİYESİ


Demirtaş' ta 176 Hektarlık bir alanda imar planı çalışmaları tamamlanmış, arazi sahiplerine tapuları dağıtılmış ve sorun olan alanlardaki arazi sahiplerinden gelen itiraz dilekçeleri Belediyemizce incelenerek gerekli düzeltmeler yapılmaktadır. Belediyemiz çalışanlarınca halka daha iyi bir ortamda hizmet vermek amacıyla başlattığı Belediye binası tamamlanmış, bina etrafında altyapı çalışmaları bitirilmiş ve çevre düzeni tamamlanmıştır.

         Belediyemizce Demirtaş Kasabasının Kanalizasyon projesi ve Kasabamız içersine yapımı düşünülen düğün salonu projesi Belediyemizce hazırlattırılmış olup, Belediyemiz bütçesinin ve gelirlerinin yetersiz olması nedeniyle yapımı gerçekleştirilememiştir.

EMİŞBELENİ BELEDİYESİ

Emişbeleni belediyesi Nisan 1999  tarihinde kurulmuştur. Emişbeleni' nin hali hazır harita çalışmaları İller Bankasına verilmiş olup İmar Planı çalışmalarındaki Aplikasyon çalışmaları ise halen devam etmektedir. Beldemiz içerisinden geçmekte olan ve dokuz adet Köyün Kullanmakta olduğu Toslak Köyü Yolu çalışmalarının genişletilmesi kısmen tamamlanmış olup çalışmalarımız halen devam etmektedir.  Beldemizde Sağlık Ocağı yapımı  için Orman Bölge Müdürlüğünden yer tahsisi yapılan yere Sağlık Ocağı yapılmış olup Sağlık Grup Başkanlığına teslimi yapılarak açılma aşamasına gelmiştir. Beldemizin Su ihtiyacını karşılayabilmek için Sondaj Kuyuları açılarak belde halkımızın hizmetine sunulmuştur.


GÜZELBAĞ BELEDİYESİ


1972 Yılında Kurulan Güzelbağ Belediyesi 2001 Yılında  Gündoğmuş ilçesinden ayrılarak Alanya ilçesine bağlanmıştır. Beldemiz 950metre  rakımda Toros dağları arasında sıkışmış çevresi çam ormanları ile kaplı  ilçemizin merkeze ve deniz kıyısına en uzak beldesidir. Beldemiz halkının geçim kaynağı tarım ve havancılıktır.Kasabamızın Fatih ve Zafer Mahallesi olmak üzere iki adet Mahallesi bulunmaktadır.Kasabamızda tapu çalışmaları tamamlanmış  olup vatandaşlarımızın tapuları dağıtılmıştır.1/100.000 lik Çevre düzeni Planında Kasabamızın Yerleşik alan sınırları işletilmiştir.Beldenin ihtiyacını karşılayacak şekilde ve büyüklükte yerleşik alan hazırlanmıştır.


KARGICAK BELEDİYESİ


Belediyemiz 1998 yılında kurulmuş olup alt  yapı çalışmalarına hızla başlanmıştır. Beldedeki yeni yolların açılması ve mevcut olanların genişletilmesi, dere ve akarsu yataklarına köprü,menfez ve büz yapımı halen devam etmektedir. Özellikle yaz aylarında belde halkımızın ve yabancı misafirlerimizin dinlenebilmesi için halka açık piknik alanı ve çocuk parkı yapımı için proje çalışmaları başlatılmıştır. Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan antik Syedra Kalesi"ne yerli ve yabancı misafirlerimizin kolaylıkla ulaşabilmeleri için mevcut yolun genişletilme çalışmaları devam etmektedir.

KESTEL BELEDİYESİ

Belediyemiz 26 Aralık 1990 yılında kurulmuş bir belde belediyedir.Coğrafi yapımı olarak engebeli bir arazi üzerine kurulmuş güneyi Akdeniz,kuzey kısmı yaylalı köyü ve Dim vadisi,doğusu Mahmutlar Kasabası ve batı kısmı Tosmur beldesi ile Alanya İlçe Merkezle çevrilidir.Beldemiz nüfus olarak çevre köylerden özellikle Dim köylerinden göç aldığı için nüfus hızla artmaktadır. Beldemiz I.Bölge İmar uygulama sahasına ait 3194 Sayılı İmar Kanunun 18.Madde uygulaması tamamlanmış ve belde halkımıza Tapu belgeleri verilmiştir.Beldemizde son 1 yıl içerisinde konut yapımı hızlanmış ama bu konutlar ağırlık villalar oluşturmaktadır.

KONAKLI BELEDİYESİ

Konaklı Beldesi; Alanya'nın Batısında Alanya'ya 12 km mesafede bulunan modern bir turizm Beldesidir. Beldemiz Kültür ve Turizm Bakanlığınca onaylanan "Alanya Batısı Turizm Merkezi" ve "Doğu Antalya Çevre Düzeni Planı" içersinde kalmakta olup, Beldemizin tamamının imar planı mevcuttur. Beldemiz; Kültür ve Turizm Bakanlığınca yıldızlı ve Belediye Belgeli olmak üzere 60'ın üzerinde turistik tesise, 35.000 yatak kapasitesine, 1.500'ün üzerinde esnafa, 120 adet sanayi esnafına ve 400 hektar örtü altı ve 150 hektar açık olmak üzere toplam 550 hektar tarım alanına sahiptir. Belde nüfusunun %55'i turizm, %27'si tarım, %15'i ticaret ve %3'ü de sanayi sektöründe çalışmaktadır. Beldemizde 165 km yol ağı bulunmaktadır. Bunun 140 km'si asfalt, 15 km'si parke ve 10 km'si de stabilize yoldur. Beldemizde 40.000 m²'lik yol ve kaldırım parke taşı ve bordür ile düzenlemesi yapılmıştır. Beldemiz atıksu arıtma tesisi inşaatı tamamlanarak 2007 turizm sezonunda hizmete açılmıştır.


MAHMUTLAR BELEDİYESİ


Mahmutlar Beldesi, Akdeniz Bölgesinde idari açıdan Antalya ili Alanya İlçesine bağlı bir yerleşim merkezidir. Sınırlarını, kuzeyde Toros Dağları (yaylalar), güneyde Akdeniz, doğuda Kargıcak Beldesi (turistik), batıda Kestel Beldesi (turistik) oluşturmaktadır.Belde, Alanya ilçesinin; nüfusa göre üçüncü, alan olarak birinci büyük beldesidir. 4.500 metre uzunluğunda kumsal plajı bulunan Mahmutlar, 20.12.1973 gün ve İçişleri Bakanlığı 12899 sayılı kararıyla, 4 Ocak 1974 günü yayınlanan Resmi Gazeteyle yürürlüğe giren, Alanya'nın ilk belediye olan beldesidir. Akdeniz Belediyeler Birliğine üye olan Mahmutlar Belediyesi, belediye ve mücavir alan sınırları aynı olan yaklaşık 2.832 hektarlık bir alanı sınırlamaktadır. Bu alanların yaklaşık 1/3' ü (974,66 hektar) imarlı alan içerisinde kalmaktadır.Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planının ardından revizyon ve ilave imar planı çalışmalarının yapıldığı beldede, 2007 yılı içerisinde 7 bölgede 3194 sayılı imar kanununun 18. madde arazi ve arsa çalışması yapılmıştır. Bu çalışmalardan 3 bölgenin kadastro kontrolleri devam etmekte olup, diğer bölgelerin tescilleri yapılarak vatandaşlara tapuları dağıtılmıştır.

2000 genel nüfus sayımında 14463 kişi olarak belirlenen belde nüfusu 2007 yılı verilerine göre 20.000 kişi olarak tespit edilmiştir.

OBA BELEDİYESİ

Alanya ilçesinin doğusunda bulunan ve 12.750 km2 alana sahip Oba Belediyesi 6 adet mahalleden oluşmaktadır. 2000 yılı nüfus sayımlarına göre 20.040 nüfus olarak belirlenen beldemiz gerek 10.000 turistik yatak kapasitesi ile ülke turizmine gerekse 40.000 ton narenciye üretimiyle tek başına ülke ekonomisi için büyük katkı sağlamaktadır. beldemize 2001 yılında Turizm Hizmet Birliğinin öncülüğü Belediyemizin katkılarıyla Derin Deniz Deşarjı kazandırılmış akabinde başlanan atıksu kollektör ve arıtma tesisinin yapımı kapsamında bugüne kadar beldemizin %60 nı kapsayan 7500m lik kollektör hattının ve işin temelini teşkil eden atıksu arıtma tesisinin yapımı %100 oranında tamamlanmış ve Oba Belediyesinin atıksu kanalizasyon altyapısının çözümü kendi bünyesinde çözülmüştür. Ayrıca beldemiz içerisinde 5 adet köprü 32 km asfalt yol 60000m2 beton parke yol ve 18000m2 kaldırım yapılarak beldemizde mevcut yolların tamamında ulaşım sorunu çözülerek beldemizin modern bir görüntüye bürünmesi sağlanmıştır.

OKURCALAR BELEDİYESİ

Okurcalar Belediyesi, Alanya İlçesinin batısında planlı olarak yeni gelişmekte olan bir

beldedir. 1995 yılında Belediye teşkilatının kurulması ile birlikte 1/25000 ölçekli çevre düzeni planı revizyonu yapılarak 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planları yapılarak uygulamaya geçilmiş, bunlara uygun olarak 3194/18. madde uygulaması yapılarak imar planlarına uygun yaşam alanları oluşturulmuştur.Beldemizin ihtiyacı olan Atıksu ve Kanalizasyon tesisi tamamlanarak faaliyete geçirilmiştir.

PAYALLAR BELEDİYESİ

Beldemizde imar planlama çalışması büyük oranda Belediye Meclisince yaptırılmış ve bitirilmiştir. Yaklaşık 200 Hektar saha tarımsal niteliği korunacak alan olduğundan planlanamamıştır. Beldenin kanalizasyon ve arıtma tesisi bulunmamaktadır. Yol ağı yeterlidir. Katı atık depolama sahası bulunmamaktadır. Türkler Kasabası Payallar Kasabası sınırındaki  geçici depolama sahası kullanılmaktadır. Beldemizde bir adet Toptancı Hal mevcuttur.

TOSMUR BELEDİYESİ

Tosmur  beldesi idari yönden Antalya İli'nin Alanya İlçesi'ne bağlı olup, Alanya'nın doğusunda D-400 Devlet Karayolu'nun Antalya-Mersin  kısmı üzerinde Alanya'dan 5 kilometre doğuda yer almaktadır.  18 nisan 1999 tarihinde yapılan yerel seçimlerle belediye fiili olarak göreve başlamıştırDim Çayı Tosmur sınırlarından denize ulaşmaktadır. Belde, Bakanlar Kurulu'nun 18.04.1996 tarih ve 96/8109 sayılı kararı ile yürürlüğe giren deprem bölgeleri haritasına göre 4. derece deprem kuşağı içerisinde kalmaktadır.

TÜRKLER BELEDİYESİ


5000 ölçekli Nazım İmar Planı çalışmaları tamamlanmıştır. Turizm bölgesinde kalan alanın 1/1000 lik Nazım İmar Planının çalışmaları onaylanarak yürürlüğe girmiştir.  Yeni yapılan Belediye Hizmet binası tamamlanarak hizmete açılmış, zemin katı düğün salonu olarak düzenlenmiştir. PTT santral binası tamamlanmış, 1/1000 ölçekli imar planı biten turizm bölgesinin PTT hatları yeraltına alınmıştır.

İNCEKUM  BELEDİYESİ

1999 yılında kurulan Yeşilköy Belediyesi halihazır yolların asfaltlama çalışmaları tamamlanmış, Halihazır yolların asfaltlama çalışmaları tamamlanmış,beldenin içme suyunu karşılamak amacıyla Alara çayı kenarında 3 adet sondaj kuyusu açılmış, 5000 metre belde içi kanalizasyon şebekesi tamamlanmış, 8500 metre belde içi içme suyu şebeke hattı tamamlanarak faaliyete geçirilmiş, imar planı taslak çalışmaları tamamlanmış kasabamızda 120.000 m2 piknik ve mesire yeri yapılmak üzere Orman bakanlığından orman alanı tahsisi yapılmış İncekum rekreasyon alanı yatırım belgesi alınarak ihale çalışmalarına başlanmış D-400 karayolu orta refüj peyzaj aydınlatma ve sulama çalışmaları yapılmış kısmen faaliyete geçirilmiştir.

 

YOLA DEVAM...