DURMAK YOK...
0507 8179799
0506 2140488

DODURGA

Osmanlı Kuruluş Coğrafyasında Dodurga

Dodurga Ülke almak,hanlık yapmak,yerleşip sahip çıkan ve yurt edinen anlamına gelir.bilindiği üzere Dodurga 24 oğuz boyundan birtanesidir.

Kaşgarlı Mahmud 24 oğuz boyları listesinde bu boyu 16.sırada Toturga imlası ile yazar ve damgasının şeklini verir.Reşidüddin ise Dodurga olarak telaffuz eder.Dodurga boyunun ongunu(kutsal hayvanı) kartal’dır.Selçuklular döneminde Dodurga boyu ve bunların beyleri diğer Göçebe Türkmen unsuru boylar gibi 1071 Malazgirt zaferinin kazanılmasının ardından Sultan Alparslan’ın emri ile Anadolu’da Türk nüfuzunu oluşturmaya başladılar.Dodurga boyunun adı ile ilişki görülen Anadolu’daki yer adlarının sayısı 16.yüzyıl tahrir defterlerine göre 24 iken 20.Yüzyıl ortalarında bu sayı 12’ye düşmüştür.Günümüzde Dodurga adını taşıyan yerleşim yerleri ise Afyon,Ankara,Bozüyük,Bolu,Çankırı,Çorum,Denizli,Muğla,Sinop,Tokat gibi kıymetli Şehirlerimizde bulunmaktadır.Araştırmamızın asıl konusu Osmanlı Devletinin Kuruluş Coğrafyasında Dodurga beldesinin ehemmiyetine değineceğiz.

Türkiye Selçuklularının son dönemlerinde Bozüyük ve yöresinin Ertuğrul Gazi Öncülüğünde Kayı boyunun himayesine geçtiği aşikardır.Günümüzde Bozüyük’ün bir mahallesi konumunda olan Saraycık için Hammer:”Ertuğrul ve evladına ita eyledi ondan maada o zaman Bilecik ile Karahisar arasında kain ve Konya sultanına tabii olan Saraycık’ı kışlık ikametgah,Domaniç ve Ermeni dağlarını yazlık ikametgah olarak tahsis etti”ifadelerini kullanmıştır.Nitekim Turğut’a göre Osmanlıların ilk yerleşim yerlerinin Söğüd ve Domaniç’in yanısıra Bozüyük,Saraycık,Günyarık,Karaağaç,Dodurga,Ermeni Derbendi ve Hoca Yadigar arasında aranmasının daha doğru olacağını belirtmektedir.Yapılan araştırmalar neticesinde Kuruluş devrinde göç güzergahlarını incelediğimizde Söğüd-Bozüyük-Saraycık-Dodurga ve Domaniç güzergahı önemli olmakla birlikte Söğüt havalisinden Domaniç yaylaklarına giden Kayı aşireti göçerleri güzergah olarak Söğüt güney batısındaki Savcıbey,Metristepe(Doruktekke),Yörükçepni(Dübekli) ve Yeniçepni gibi 19.yüzyılın ikinci yarısında kurulmuş köylerin bulunduğu plato sahasını aşarak yolculuklarına devam etmekteydiler.Belirtilen plato sahasında adı geçen köylerin bulunduğu kuşak üzerinde 19.yüzyılın ikinci yarısına kadar yerleşme kurulmamış olması,kanaatimize göre bu güzergahın göç yolu olarak kullanılmasından kaynaklanmıştır.Göçe katılan kafileler Saraycık,Bozalan köyleri civarına varmaktaydılar.Belirtilen bu noktadan sonra Bozalan güneyindeki fay dikliklerinin alçaldığı Darıdere köyüne çıkan kısa boğazı geçen kafileler Darıdere’nin daha batısındaki Dodurga havalisine varmakta ve buradan’da Domaniç’e ulaşmaktaydılar.Kahraman ve Arıkan’ın incelemeleri göç güzergahının Dodurga havalisi üzerinden olduğunu söylemekle beraber Saraycık’ı Kayı boyunun bölgede kışlık olarak kullanması ve Bölgeye 16 km uzaklıktaki Dodurga nahiyesinde Tuncer’in “Anadolu Kervan Yolları” adlı eserinde nahiyede bulunan bir Kervansarayın varlığından bahsetmesi neticesinde Söğüd- Bozüyük-Saraycık-Dodurga ve Domaniç arası yol güzergahının Osmanlı kuruluş devrinde aktif bir yol güzergahı olarak kullanıldığını söyleyebiliriz.Ayrıca araştırmalarımız hasebiyle Tuncer’in eserinde Dodurgaya ait bir Kervansarayın varlığı yazılı olarak tespit edilsede Kervansaray günümüze ulaşmamış ve nerede olduğu bilinmiyor ancak yöre halkı ile yapmış olduğumuz mülakat neticesinde Dodurgalılar asırlardır büyüklerinden duydukları Darıdere bölgesinde Kervansaray adında bir mevkii olduğundan lakin kendilerinin Kervansaray ile alakalı bir bulgu görmediklerini belirtmişlerdir.Tuncer’in eserinde tespit ettiği Dodurgaya kayıtlı Kervansarayın Bugün bir mevki adı olan Kervansaray mevkiinde olması muhtemeldir.Kahraman ve Arıkan’ın araştırmalarındada Göç kafilesi Darıdere bölgesine uğramakta ve oradan Dodurgaya geçmekteydiler.Binaenaleyh Dodurga ve yöresi Osmanlı Kuruluş devrinde mühim güzergahlar arasında kullanılmıştır.

Kaynakça
*Orhan Cezmi TUNCER-Anadolu Kervan Yolları
*Nurfeddin KAHRAMAN-Refik ARIKAN-Osmanoğullarının Söğüt’ten Domaniç’e Göçü ve Göç yolları.
*Vedat TURĞUT-Osmanlı Devletinin Kuruluş Coğrafyasında Vakıflar ve Şehirleşme
*Kurulay YILMAZ-Geçmişten Günümüze Bozüyük
*Mehmet Can ÇETİN-Seyyahların Gözüyle Bozüyük ve Yöresi
------------------------------------------------------------------

ASİMİLE OLMAYAN TAM 700 SENEDİR AYNI YERDE YAŞAYAN DODURGAMIN İNSANLARI LAKAPLARI SOY İSİMLERİ.
16 Temmuz 2015, 23:59
İKLİMİ SER T ,İNSANLARI MERT,AYAZLARI YAMAN,SEVDALARI DESTAN OLAN DODURGAMIN İNSANLARI ŞİMDİ LAKAPLARI VE SOY İSİMLERİ YAZIYORUM.YALNIZ SOY ADI KANUNU ÇIKINCA DEĞİŞMİŞ OLANLAR VARDIR.BUNLAR ÖNEMLİ DEĞİLDİR İKİ KARDEŞ OLUP FARKLI SOY İSİM ALANLAR OLMUŞTUR BU ÖNEMLİDİR GÖZDEN KAÇMASIN.

MAHALLE İSMİ NAMIK KEMAL MAHALLESİ SAKİNLERİ.NAMI DİĞER TEKER DİBİNDE EKMEK YEMİŞ DERE, YENCE MAHALLE MAHALLELİLER.

DUDULAR ÖZTİFTİK

AL ONBAŞILAR DERİNCE

DUDU KÖSELER TİFTİK

ALLAR ARABACI

YAPIŞKANLAR YÜCESAN

ACARLAR CİHANGİR

SABİLER TUTAR

YACAMETLER BURGAZ

YACILAR COŞKAN

ZİBELER ÖZAY

EŞELER ARDA

GARA MUSTAFALAR İNCESU

MIRIKLAR AŞÇI

FEZİLLAHLAR AŞÇI

GARA MOLLALAR GÜÇLÜ

DÜDÜKÇÜLER DÜDÜKÇÜ

UÇARLAR GÜSÜN ÇAVUŞ UÇAR

GOCA SELİMLER ERDEM

KARA DAYILAR ARIK

VADELER DODURGA

GARA MEMİŞLER DOMANİÇLİ

GILCELER DİNÇ

GILCE SARILAR KAYHAN

CIRGALAR DEMİRKOL

IRAFIKLAR ÖZÇELİK

GONELER BOZAN

ŞAKİRLER TAŞ

GOCA FATMELER AKCAN

GOCA MUSTAFALAR KOCA

ÖKSÜZ AMET ÇELİK

NALBANTLAR TUNCER

NARALAR AKAR

ŞİŞÇİLER BOZKURT

YILANCILAR DEVREK

ÇULCULAR ÇULCU

MUŞUL AMETLER DURMUŞ

ZEHİRLER GÜNEY

ÖMER ÇAVUŞLAR TURAN

KITİR GIZI SENAVER

KEL OSMANLAR DOMANİÇ

TAKKALAR GÖKTÜRK

KARACALAR GÜR

İSMANLAR KESKİN

NEBİ YEŞİLLER GÖKÇE

PEHLİVANLAR PEHLİVAN

HACILAR AYDIN

YEDİ GIRIK AYDIN

DAĞCILAR ÖZMEN

MURAT HALİLLER ÖZMEN

HÜMMETLER KAYNARCA

APİLLER KANIK

ÇAVUŞLAR COŞU

KIYDIMLAR ÇİÇEK

GÖKÇELER GÖKÇE

MURAT AMETLER ÖZMEN

ARKELLER DURMUŞ

EMİNLER GÜNEY

KASAPLAR KASAP

GABIK HALİLLER ÜNAL

CİVELEKLER CİVELEK

ÇAKIR AMETLER AKGÜL

İLYASLAR İLHAN

GÖKMENLER KARAKAŞ

CAKCUKLAR AKGÜL

CABILAR TEZCAN

GIRGIRLAR CABI

BAYRAM AMETLER VATAN

ODENELER YÜCE

IMIRALAR KAYALUK

YACI HASANLAR KAYALUK

ARETTİKLER CAN

KOCA VELİLER CAN

ERECEBLER GÜLCEMAL

GABAKÇILAR YAVUZ

AK GANATLAR YILDIRIM

SIHHIYE BEKİRLER TEKİN

DERVİŞLER ÖNEL

MEHMET AKİF MAHALLE SAKİNLERİ NAMI DİĞER DİKENLİK MAHALLE.

DINBILLAR KARADENİZ

ALEFELER ALDEMİR

MUSACIKLAR ERCAN

GOZGOZLAR GÜNNAR

BILLER FİŞENK

PIRIŞLAR ER

FİŞENKLER ATAK

GARA SALEKLER KARA

ŞIBBAKLAR HADEME ABDULLAH MUSLU

GÜCÜK MUSTAFALAR KANDAMAR

MEDNELER ÇAPAR

ÇAPARLAR KOZPINAR

CİNALLER CENGİZ

GÜÇÜK FATMELER ÜZMEZ

HAROLAR ÜZMEZ

TORUSLAR CANBAZ

BAYRAMLAR VATAN

MOLLA İBRAMLAR OĞUL

IMILLER ÇAMUR

BERBERLER PAK

BERBERLER BERBER

HALİL BEYLER YAZ BAHAR

ÖKSÜZ AMETLER KÖR

BIDİLER DALKILIÇ

DATTİRLER BAYRAM

KADILAR TİMUR

HACIKELLER BÜKER

HACI PEHLİVAN GÜRCAN

BAKKAL MEMET BAKKAL

ÇERKES SALEKLER ŞEN

ALALAR KABA

GABA ALİLER KABA

ERECEBA(Recep KABA)oğlu Ali BEYLERBEYİ

DANACILAR KARAĞAÇ

KÖSELER MERİÇ

IBRIKÇILAR MERİÇ

GEDİKLER GÖKKAYA

GAYIRLAR AKBAŞ

SARIHASANLAR KÖR

ÇATAL AMETLER KÖR

BAKKAL AMETLER BAKKAL

GAVLAKLAR GÜÇLÜ

GOSSENLER KAYICIK

GIZELLER CESUR

TOMELLER GİRGİN

EBİCELER ARIKAN

CELLER TUNA

CELLER CEYHAN

EFE ÜSEN ARIKAN

KILİ RECEP ARIKAN

GOBUK HASAN YİĞİT

TERZİ MAKSUT ŞEN

MACIRLAR KARA

DELİ OLANLAR KARAMAN

KARACALAR KARACA

KOPUKLAR YİĞİT

KÜPLÜLER KÜPLÜ

GADI OĞLU İŞLER

GARA SALEK KARA

GOCA ÜSENLER KENAR

KINİLER DURGUT

EFENDİLER ŞAŞMAZ

ŞAŞMAZLAR ŞAŞMAZ

MACIR VELİLER KARA

BAKKAL MEMETLER BAKKAL

MOLİBRAMLAR OĞUL

YACI HASANLAR KAYALUK

HAMAMCILAR ALDEMİR

MEMİŞLER ALDEMİR

HACI RESULLER PEKER

EKİZ ÜSENLER PEKER

HALLEFENDİLER YALÇIN

MEMİŞ ÇAVUŞLAR GÜREL

BOKLU OSMANLAR GÖKTÜRK

AMET ÇAVUŞLAR COŞ

KEL ÇAVUŞ DİKER

KÖSELER MERİÇ

GURCALAR KURUCA

GAYALILAR KAYALI

DOMALANLAR KAYALI

AMET ÖĞRETMENLER İNCİ

POŞNAKLAR ŞAHİN

HACI YAHYALAR TEKİN

ISCAK SULAR ATABEK

GEDİK ALLER GEDİK

KADİRLER BAŞ

GOCA BIÇAKLAR ŞAN

YETİMLER YETİM

DORANCILAR DORDU

YENİ ALİLER KIŞÇI

GOCA MUSALAR ERBEY

ASİLBELER ŞENGÜL

ÇİZMELİLER ÇİZMELİ

GALAYÇI MUSALAR GÖLÇEK

GÖKÇELER KADİR GÖKÇE

NEBİLER TERCAN

ŞİMŞİRLER ŞİMŞEK

DELİ ÇIRAK ÇAM

SARELLER ERKAN

CIGILAR DENİZ

YÖRECİLER ÖZER

EMİRLER YAĞIZ

GOCA MEMETLER TURAN

HALİTLER GÜLMEZ

ZİYA GÖK ALP MAHALLESİ .NAMI DİĞER KAYICIK VE YİĞİTLERİN HARMAN OLDUĞU MAHALLE.

KILLER ŞAHAN

ANGALAR GÜVEN

IRAZALER PEK

GABIŞLAR GÜNGÖR

FUNUCULAR GÖK

GOCA AMETLER DORDU

ÇİNİ DEDE ÇİNİ

SOĞULAR ORAL

KINTİLER KINTİ

KURU BİNBAŞILAR BOZKURT

EYDİRLER EYDİR

MANİCİLER EYDİR

GOSENLER KAYICIK

BAŞ ÇAVUŞLAR ARI

BALCILAR DORUK

DAYILAR GARA İNCE

FATMALAR ÖZKAN

ÇAKIR MEMETLER GÜL

ÇAPARLAR YAMAN

MÜDÜRLER TUNCAY

HACI VENDİLER SAYIN

KATİPLER SAYIN

HATEMLER ALTINTAŞ BENİM SÜLALEM.

GOCA MUSALAR ALTINTAŞ

BALEMLER ÖNDER

SARAMETLER ŞEN

MEDNECİKLER KENAR

GOSMELLER KENAR

AKDEDELER KENAR

GALLENLER BAYAR

ŞÖFOR ALİLER BÜKER

GOCA ÖMERLER ARSLAN

GOCA PARALAR DERE

MİSTANLAR DERE

NENELER DEREPINAR

KIRANİLER KUTLU

ÇİLLER KIZIL

ARİFALAR KURT

YETİM AMETLER YETİM

AÇIK BAŞLAR TEMEL

BERBER HASANLAR KURT

NURİLER ÖZ

ARABACILAR SAVAŞ

BAKKAL SELİMLER ÖZEL

GÜÇÇÜKLER KÜÇÜK

DELİ HASANLAR YILMAZ

HACI MUSTAFALAR ERDAL

GONE KENAR

KOÇORO İSMAİL KENAR

ÇİKİN ALİLER ÇETİN

ŞAMPİNLER ARDIÇ

GARA ÜSENLER IŞIK

DAYILAR İNCE

MACALAR MACA

KICIBRAMLAR TÜMÜ KIŞÇI

KERİMLER DURAK

HASİM DURAK

TOPÇULAR CEYLAN

MAYTAPÇILAR CEYLAN

ŞAMLILAR CEYLAN

SARILAR ZENNO SARI

DERVİŞ ALİLER SİBİRYA

KASAPLAR KASAP

ÇAKIR KIŞÇI

İZZETLER DİKER

YETİM AMETLER YETİM

KÖSE MUSALAR KÖSE

KITİRLER ABAZA AY

HACI MUSALAR ARDIÇ

TOPAL MUSALAR ARDIÇ

KEŞEFLER GÜRPINAR

CEZALLAR BIYIK

KEŞEFLER BIYIK

HACI SELİM ÇETİN

MOLLA AMETLER ÖZEN

YAPIŞKANLAR YÜCESAN

ESKİN AMET UÇAN ALİ KANDEMİR

TOPALLAR AYVAZ

HASAN ÇAVUŞ AYVAZ

BALELER AYVAZ

SARILAR SARI

SELMELER SABANCA

ESLEMEZLİ SARI

BANANCILAR DOĞAN

HASMELLER DOĞAN

HASMELLER YAŞAR EKİNAY

GÖZLÜKLÜ EKİNAY

KÖROĞLU TUNCA

GOCAMATLAR ÇAKIR

MESTAN ÇAVUŞLAR AYDEMİR

SEYDA METLER TÜRK

HACI BEKİRLER TÜRK

HANİ GIZLAR TUNA

MİTHAT PAŞA NAMI DİĞER ÇAYIR ŞIRLAKÇI MAHALLE SAKİNLERİ

KÖSE MUSALAR KÖSE

NASIFLAR AYAZ

ÇOLAK AMETLER DEMİRTAŞ

NASFELLER MARMARA

AK GANAT YILDIRIM

AŞÇILAR KÖROĞLU

ÇAKIRLAR

MINİ MINİLER KIŞÇI

PARMAKSIZLAR ÇOLAK

VAZELER OLGUN

AGALAR KAHVECİ

HACI SAPLILAR UĞURLU

TOPAL ALİLER OĞUZ

HACI BITRAKLAR OĞUZ

HATIPLAR OĞUZ

AYVAZLAR ÜSTÜN

DERVİŞ MUSTAFALAR SİBİRYA

ŞİNİKLER ÇOBAN

CİBRELER TAŞKIN

DEDELER AYGÜL

MORD OSMANLAR TEMEL

SOLAKLAR TEMEL

KOCA KEL MEMET DOĞAN

ÇETE DOĞAN

AYVAZ ALİLER AYVAZ

GOGUÇ AYVAZ

ÇAYIR AĞASI AYVAZ

KIRI AYVAZ

SELMA AYVAZ

HATÇANIN ÜSEN ÖZEL

AYVESSENLER ÖZEL

YÜRELLİLER DELİCE

BİBELER TUNÇ

BÜBELER SİNAN

ŞÖFORLAR ULUS

NASFELLER MARMARA

GABA SAKALLAR GABA SAKAL

SOĞULAR DINGIŞ ORAL

DERVİŞ ALİ GÜNGÖR

ÇİPİ ÇİPİ

HATIPLAR OĞUZ

CİNBELEKLER OĞUZ

MUHTAR İSMAL KENAR

NASIFLAR SALEK AYAZ

ÇİPİCİLER ENGİN

GOCA MEMETLER TURAN

HOMALAR KOZPINAR

MURATLAR ÇİFTÇİ

ÇOLAK AMETLER CİCİ BERBER KORKMAZ

AKIBATLAR DOMANİÇLİ

ÇOLAKLAR AKSOY

ŞÖFORLAR ULUS

KORELİLER İYAN

EMİRALAR ERİM

KÜPLÜ BEKİRLER ERİM

HALİL HOCALAR YÜCE

EKİZLER FİL

GARA YUSUFLAR FİL

GOCA FİLLER FİL

HACILAR ÖZDEMİR

OYAZALAR ÖZKUL

ADANALILAR ADANALI

MOLA MUSALAR YÜKSEL

GIRNAZLAR ESEN

BERBERCELER ERTAŞ

ÖMERLER SEVİNÇ

BÖLMECİLER BALLIK

VADANDAŞLAR UYAR

TOPAL ALİ OĞUZ

GICILAR YAĞCI

GICI MEMETLER AKDENİZ

BAYGIN SEVİNÇ

TOYGUŞLAR YANGIN

YETİMLER TUTAL

EYNANLAR DEĞİRMENCİ

BAKKALLAR UYAR

BEHELER KARTAL

GARA MEMETLER GALA GUTALAR ÖZDEMİR


YOLA DEVAM...