DURMAK YOK...
0507 8179799
0506 2140488

HATAY

İlçelerimiz


Dörtyol

Erzin

Hassa

İskenderun

Kırıkhan

Reyhanlı

Samandağ

Yayladağı
Hatay´ın Enleri


 
 
Ekonomi Alanında

Demir Çelik

 
 
 
 
İlimizde Demir-Çelik sektöründe yapılan yeni yatırımlar neticesinde Hatay demir-çelik sektöründe kapasite açısından Türkiye’de birinci sırayı almaktadır. Sektör, ülkemizin 35 milyon tonluk üretim kapasitesinin yarısına sahiptir.

 

Ülkemizin halen yıllık olarak ithal ettiği ortalama 7.2 milyon ton yassı çeliğin 6.5 milyon tonunu üretme kapasitesi bölgemizde oluşmuştur. Parasal karşılığı yaklaşık olarak 5 milyar dolardır. Halen ithal edilen yassı çeliğin % 90’ ına tekabül etmektedir.

Demir çelik, yurtiçi pazarlarının yanısıra Amerika, Avrupa, Ortadoğu ve Uzakdoğu pazarlarına da büyük ölçüde ihraç edilmektedir. 
 

 

 

Filtre Sanayi

 
 

 

 

 

 
Ülkemizde üretilen otomotiv ve yan sanayi filtrelerinin %63’ ü ilimizde bulunan 15 adet firma tarafından üretilmektedir. İlimizde üretilen filtrenin yarısından fazlası ihraç edilmektedir. 2009 yılında bu ihracattan 29 milyon dolar gelir elde edilmiştir.

 

 

 

Taşımacılık

 
 
 
 
 
İlimiz,  Türkiye´de uluslararası yük taşımacılığı yapan taşıtların yaklaşık % 11‘ ini bünyesinde barındırmaktadır. Kayıtlı 9.978 adet araçla Türkiye’nin İstanbul’dan sonra 2. büyük nakliye filosuna sahiptir.
  

 

Ayakkabıcılık 

 

 

 
 
 
 
Hatay Ayakkabıcılık sektöründe Türkiye’nin belkemiği konumunda olup Türkiye’nin en kaliteli ayakkabıları ilimizde üretilmektedir. Türkiye’nin erkek ayakkabı ihtiyacının %40’ı Hatay’dan karşılanmaktadır. 
 

 

Mobilyacılık
 
  

 
 
 
Antakya’da ağaç işleri sektöründe üretim yapan yaklaşık 1500 firma bulunmaktadır.

Bu firmalar büyük ölçüde, el emeğinin ağırlıkta olduğu ve ustalık gerektiren işler yapmaktadırlar. 

 

 

İhracat 
  

 
 İhracat, Hatay’ın en önemli işkollarındandır. Hatay, 2012 yılındaki 2 milyar 41 milyonluk ihracatı ileTürkiye sıralamasında 9. il konumundadır. İhraç edilen ürünler arasında demir-çelik,yaş meyve-sebze, diğer genel amaçlı makineler, işlenmiş sebze ve meyveler,hazır tekstil ürünleri, mobilya, kok fırını ürünleri, motorlu kara taşıtlarınınkarasörleri ve römorkları, bitkisel ve hayvansal sıvı katı yağlar baştagelmektedir.

 
 
Rüzgar Enerjisi

   
 

 

 

 

 
Türkiye ortalamasının üzerinde rüzgar potansiyeline sahip olan Hatay`ın gelecekte ``Rüzgar Enerjisi``nin cazibe merkezi olacağı belirtilmektedir. Mevcut kurulu güç 75 MW’ dır. EPDK’dan lisans almış ve çalışmaları devam eden 172 MW/saat üretim kapasitesine sahip RES yatırımı vardır. 
 


Kültür ve Turizm Alanında

Habib-i Neccar Camii 

 
 
 

Antakya M.S. 636 yılında Hz. Ömer’in komutanlarından Ebu Ubeyde bin Cerrah tarafından fethedilerek İslam beldesi olmuştur.

Habib-i Neccar Camii o tarihte inşa edilmiştir ve hem İslam, hem de Hıristiyan Alemi için önemli olan Anadolu’daki ilk camidir.


  
 

Saint Pierre Kilisesi (Aziz Petrus)

 

 

 

 

 

 
Antakya’nın, ticari yolların kesişme ve kültürlerin birleşme noktasında bulunması, Hıristiyanlığın yayılmaya çalıştığı ilk dönemlerinde bu kentin bir propaganda merkezi haline gelmiştir. St. Pierre Kilisesi bu kapsamda Hıristiyanlığın ilk yıllarında dini toplantı merkezi olmuştur.

Tarihte ilk Hıristiyan (Hristos) adı da Antakya’da bu kilise cemaatine verilmiştir. Bugün St. Pierre Kilisesi Hıristiyanlığın ilk mabetlerinden biri ve hac mekanı olarak kabul edilmektedir. Günümüzde Anıt Müze olarak işlevini sürdürmekte olup her yıl 29 Haziran günü din adamları ve kalabalık bir cemaatin katıldığı bir ayin yapılmaktadır. 

 
Hatay Arkeoloji Müzesi  

 

 

 
 
 
Mozaik koleksiyonu zenginliği bakımından dünyada ikinci, para koleksiyonu bakımından ise üçüncü sırada yer alır. Harbiye, Antakya, Aççana, Çevlik, ve İskenderun´da yapılan kazılarda bulunan çeşitli süs eşyaları, heykeller, mezarlar da sergilenen eserler arasındadır. 

 

Taban mozaiklerinin büyüklüğü açısından dünyada üçüncü sırada yer almaktadır. Sikkede üçüncü sırada olduğuna dair kesin bilgi bulunmamaktadır.
 

Payas Sokullu Mehmet Paşa Külliyesi 

 

 
 
 
Dörtyol Payas´da bulunan kervansaray, hamam, medrese, cami ve bedesten gibi yapıları ihtiva eden bu külliye,16.yy’ da Sokullu Mehmet Paşa ‘nın emirleri üzerine Mimar Sinan tarafından yapılmış ve inşası 1574 yılında tamamlanmıştır.

 

 

Samandağ Sahili 

 

 
 
 
14 km uzunluğu ile dünyanın en uzun ve eşsiz sahillerinden biridir. Samandağ sahili Kel Dağının dibinden başlıyor ve Musa Dağı eteklerine kadar hiç kesintisiz tam 14 km boyunca uzanıyor. Samandağ sahili altın kumu, masmavi göğü ve Akdeniz’i ile yazın en çok turist çeken yerlerden biridir.
 
 
St. Simon Manastırı  

 

 
 
 
Samandağ Aknehir beldesinde 479 m yüksekliğinde bir tepe üzerinde kurulmuştur. St. Simeon manastırının bir bölümü sağlam kayalara oyulmuş, diğer bölümleri dik açık duvarlarla çevrilmiştir. Terk-i diyar tarikatının, kendi çağındaki en önemli temsilcisi olan St. Simeon buraya M.S 541 yılında gelmiş ve 592 yılında ölmüştür. 
 

Kurtuluş Caddesi
 

 


 
 
Dünyada ilk ışıklandırılan ve Antakya´nın en eski caddesi olan Kurtuluş Caddesi eski Antakya dediğimiz kısımda yer alıyor. Habibi Neccar Camii, Sinagog, Katolik Kilisesi ve hemen yanında eski bir cami, hepsi bu cadde de ve içiçe.
 

Ulu Camii
       

 

 
 
 
 
Köprü yakınında bulunan ve yapıldığı dönem itibariyle Antakya’nın en eski camii olan Ulu Cami’nin, Memlük dönemi eseri olduğu sanılmaktadır. Antakya’da bunlardan başka Mahremliye Camii, Nakip Camii, Yeni Camii, Civelek Camii, Meydan Camii ve Şeyh Ali Camii gibi hepside Osmanlı dönemi eseri olan camiler vardır. Camilerden bazıları kalın gövdeli ve şapkalı, bazıları ince gövdeli, şerefeli ve külahlı olmak üzere iki tip minare dikkati çekmektedir.

 

 

Medeniyetler Korosu  
 

 
 
 
Dinsel hoşgörü konusunda dünyada tek örnek olan Medeniyetler Korosu, 120 kişiden oluşmakta olup, farklı din, ırk, kültür ve inançların üyelerini bir araya getirmektedir. 
Çok çeşitli kültürel yapıların yüzyıllardan beri bir arada yaşamalarının bir ürünü olan ve evrensel bir dil olan müzik ile medeniyetler arasında bir köprü oluşturmayı amaçlayan koro, Birleşmiş Milletler daimi büyükelçileri ve Avrupa Birliği Parlamentosu da olmak üzere ulusal ve uluslararası zeminlerde konserler vermektedir.


Ney Kamışları
 

 

 
 
 
İlimiz Samandağ ilçesinde dünyanın en iyi ney kamışları üretilmekte olup dünyanın ünlü neyzenleri Samandağı’nda doğal olarak büyüyen kamışları, ses ve kalınlıkları gibi dayanıklılık özellikleri bakımından tercih etmektedirler.


Tarım Ürünlerinde

Maydanoz
 

 
 
 
 
İlimizde, toplam 19986 ton üretim miktarıyla Türkiye’de ilk sırada yer alan maydanozun Türkiye üretimine oranı % 36,37’dir.
 

Göbekli Marul
 
 
 
 
Türkiye sıralamasında 30.725 tonluk üretimiyle 2. sırada yer alan ilimizde üretilen göbekli marulun Türkiye üretimine oranı % 14.13’tür/
 
 
Erik 
 
 
 
 
 
İlimiz erik üretiminde 1. Sırada yer almakta olup üretim miktarı 25.162 tondur. Bu üretim miktarının Türkiye üretimine oranı % 9,36’dir.

 

  

Trabzon Hurması  

 

 
 
 
Toplam 6.179 ton üretimiyle ilimiz, Trabzon hurması üretiminde Türkiye’de ilk sırada yer almaktadır. İlimiz Trabzon hurması üretiminin, Türkiye üretimine oranı % 25,43’tür.

  

 

Patlıcan

 

 
 
 
İlimiz patlıcan üretiminde Türkiye’de 3. sırada yer almaktadır. İlimiz, 86.665 tonluk üretimiyle Türkiye üretiminin % 10,55’ini karşılamaktadır.

 

 

Turunçgiller 

 

 
 
 
İlimiz, turunçgiller üretiminde önemli bir yere sahip olmakla birlikte 559.559 tonluk üretim miktarı ile 3. sırada yer almaktadır. Bu miktarın Türkiye üretimine oranı % 18,49’dur.


Zeytin
  

 

 
 
 
İlimiz, zeytin üretimi bakımından 3. sırada yer almakla birlikte ilerleyen yıllarda daha üst sıralarda yer alabilecek potansiyele sahiptir. İlimizin üretim miktarı 147.268 ton olup, Türkiye üretimine oranı % 12,27’dir.
 

Pamuk
  

 

 
 
 
İlimiz pamuk üretiminde Türkiye’de 5. sırada yer almaktadır. Bu üretim miktarıyla, 138.921 tonluk üretimiyle Türkiye üretiminin % 7,63’ünü karşılamaktadır.
 
 
 
Pazı
 

 

 

 

İlimizde, toplam 3.290 ton üretimmiktarıyla Türkiye’de ilk sırada yer alan pazının Türkiye üretimine oranı % 63,46’dır.
 
 
 
 
 
 
 
Mandalina (Satsuma)
 
 
 

 

 

 

 

İlimiz mandalina (satsuma) üretiminde 1.Sırada yer almakta olup, üretim miktarı 204.983 tondur. Bu üretim miktarınınTürkiye üretimine oranı % 40,54’dür.

 
 
 

Bezelye

 

 

 
 
 

İlimiz bezelye üretiminde 2. sırada yeralmakta olup, üretim miktarı 908 tondur. Bu üretim miktarının Türkiye üretimineoranı %25,03’tür.

 
 
 

Portakal (Washington)

 
 

 

 

 

 

 

Toplam 243.043 ton üretimiyle ilimiz,Portakal (Washington) üretiminde Türkiye’de 2. sırada yer almaktadır. İlimizportakal (Washington) üretiminin, Türkiye üretimine oranı % 18,19’dur.

 
 
 
 

Şalgam

 

 

 

 

 

 

 

Türkiye sıralamasında 226 tonluk üretimiyle2. sırada yer alan ilimizde üretilen şalgamın Türkiye üretimine oranı %15,13’dür.

 

 

 

  

 

 

 

Yeni Dünya

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İlimiz, yeni dünya üretiminde Türkiye’de 3.sırada yer almaktadır. 555 tonluk üretimiyle Türkiye üretiminin % 4,59’unu karşılamaktadır.

 

 YOLA DEVAM...