DURMAK YOK...
0507 8179799
0506 2140488

YAHÛDİLER

Dünya’yı  Sarsan  Yahudiler !…

Kadim Laçin

Böyle bir araştırma ve analizi kamuoyuna yayımlama fikri geçtiğimiz hafta sonuçlanan İngiltere İşçi Partisi konferansı sebep oldu. 110 yaşında ki İşçi Partisini İşçiler ve sendikalar kurmuştu. 1929’dan sonra ise giderek Britanya egemen sermaye sınıfının partisine dönüştü. Son 13 yıl ülkeyi Tony Blair ve Gordon Brown’nun liderliğinde yönetti. Mayıs 2010 seçimlerinde yenilgi alan parti kongreye giderek yeni parti liderini seçti. 5 aday dan ikisi kardeşti, David ve Ed Millband’ın babası 1940 yılında Belçika’dan İngiltere’ye  göç etmiş Yahudi bir aile’dir. İki kardeşin parti içerisinde ki liderlik yarışı 4 ay sürdü. Üyelerin Ed’i seçmesiyle, diğer kardeş elenmiş oldu. Elenen David eski dışişleri bakanı ve Blair ile Brown’un gözde adamıydı. Ed Millband kongre de yaptığı konuşma da kardeşine, Blair ve Brown dönemine rest çekti ve yeni kuşak olarak Parti ve ülke yönetimine el koyacaklarını söyledi! Onun bu sözleri önemli değil, kendisinden 4 yaş büyük kardeşine inat liderlik yarışını kazanması dikkat çekiciydi… Hırs, inat, disiplin, zekilik ve iddialı davranması bizi ilgilendirdi. İngiltere’de ki başbakan ve 3 büyük parti liderinin yahudi kökenli olmaları bizi yönlendirdi…Britnya adasını 2010 yılı itibarıyla Yahudi kökenli liderler sevk idare etmektedir, dolasıyla dünya yı da…!

Bu araştırmamızda Yahudi halkının elde ettiği başarıları, dünyamızda sahip olduğu güç ve sermaye yi analiz etmeye çalışacağız. Dünyanın son 100 yılda kapitalizm tarafından nasıl ve kimlerle dizayn etiiğini, bunun karşıtı olan muhalif sınıfın önderliğini hangi köken’den insanlardan aldığını göreceğiz. Her iki sınıfın da önderliğini, buluşlarını veya dayndığı kaynakların Yahudi kökenli liderler  olduğunu göreceğiz. Bugün dünya’da ki Yahudi’lerin %92’si en en zengin 20 ülkede yaşamaktadır.15-18  milyona yakın Yahudi nüfusu bulunmaktadır, bu dünya nüfusunun % 0.2’ne tekabul eder. Ancak sahip olduğu sermaye dünya nüfsunun yarısından fazlasına sahiptir. Yahudiler, sırasıyla İsrail, ABD, İngiltere, Avusturalya, Kanada, Rusya,Brezilya, Arjantin, Almanya, İtalya ve Fransa gibi ülkelerde dir. Yaşadıkları ülkelerde politika, ekonomi ve bilim dünyasını sarsacak eylemlere imza atanların önemli çoğunluğunu teşkil ederler. Hem ekonomik alanda, hem bilimsel buluşlar, sanat ve siyasal alanda dünya’yı son 100 yılda sarsan bireylerin yahudi asıllı olması uzun yıllar daha tartışılacak bir konudur.  

Sosyalizm projesi de  ve kapitalizm projesi de Yahudi’lerin imzaladığı ve dünya’yı iki sınıfa ayıran önemli ayıraçlardır. Bunlarla da kalmayıp en önemli Bilimsel buluşlara da Yahudi kökenli filozoflar imza attı. Bu dünya’nın sadece değişim ve dönüşümünü değil aynı zamanda insanoğlu’nun çelişkilerinin çatışmaya dönüştüğü bir gezegenin de devinimiydi. Başka halklar’dan çıkan önemli liderler, filozoflar oldu, ancal hiç bir ulus bu kadar uç noktalara yerleşecek imzalara sahip olmadı, nüfus oranlaması dikkate alınırsa!..

NİÇİN YAHUDİ ?

Ezilen, horlanan, aşağılanan, sürgünlere yollanan, katliam ve soykırımlara uğrayan bir halkın dipten gelen bir başkaldırısı mı? Yaşadıkları ülkelerde inanç ve kültürlerinin gettolaştırdığı içsel yaşamın dışa vurumu mu? Çocukluktan itibaren, ticaret, tüccarlık, tefeciliğn verdiği alışveriş ustalığı mı? Özel milkiyet veya toplumsal mülkiyet sağlama hedefinin verdiği yolculuk mu?Matematik meraklarının hesaplı olmalarını sağladığı zekilik mi? Dinsel inançlarından mı? Çalışkanlık ve ileriyi dönük hesapların yaşamın her dakikasına yansıdığı sosyal bir durum mu?.. bunları okuyucuya, soyolojik alanda çalışması olanlara bırakıyorum. 

Bildiğim şey şudur: Yahudi kökenlilerin başarılarıyla dünya’yı sarstıkları ve sarsmaya da devam edecekleridir!

Bu araştırmamıza İsrail devletini, yönetici ve liderlerini dahil etmedik. İsrail başlı başına ayrı bir çalışma gerektirmektedir. 60 yıldır ortadoğu’da süren Filistin-İsrail çatışması, yeryüzündeki Yahudi topluluklarının kurulan siyonist devlete karşı gizli destekleri söz konusudur. Bu çalışmamız bu desteğin fotoğrafını da gün yüzüne serdiğini söyleyebiliriz. Kurulan mason kulüpleri, Yahudi Lobileri, destek ve dayanışma fon ve vakıfları, İsrail’in dostları isimli gönüllü kuruluşlar İsrail’i güçlü bir devlet haline getirdi. Bu faaliyetlere katılanların önemli bir kesimi isim isim bu araştırmada yer almaktadır.

Dünya’nın en zengin 500 kişisinin 200’ü Yahudi kökenlidir. Bu dünya’da dolaşan paranın %35’ne tekabül eder. Sahip oldukları sermaye ise Afrika, Asya ve Latin Amerika ülkelerinin yıllık gayri safi milli gelirine yakındır.Mark Zuckerberg (Facebook’un sahibi) , Michael DELL, Roman Abramovich, Sheldon Adelson, Michael Bloomberg,  Jack Cohen  (Tesco’nun kurucusu), Marks&Spencer, Citi group, HSBC, Barclays bank gibi işverenleri, büyük sermaye sahiplerini bilmeyen kalmadı. Dünya’nın en zengin medya baronu Murdoch ve Hükümetler yıkan en büyük para spelükari Gerorge Soroz’un daha bir çok kişi, aile ve şirketin Yahudi kökenli sermaye olduğu bir dünya’da yaşıyoruz. Sermayenin her ne kadar ırkı, dili ve dini yoksada güçlü sermayenin ortadoğu’da güçlü ülkeyi, yani İsrail’i sahiplendiğini bilinmektedir.

Ortadoğu’da siyonist bir devleti yaratan dünya kapitalist sermayesidir. Bu da ortadoğu’da barışa meydan okur durumdadır. İsrail gerektiğinde Türkiye devletine, AB veya ABD’ye de rest çekebilmektedir. Gücü, askeri, siyasi ve ekonomik olarak dikkat çekiyor.

Dünya’nın en güçlü 100 kişinin 51’nin Yahudiler oluşturuyor. Bilim, edebiyat, Tıp ve ebilimsel buluşlarından dolayı bugüne kadar alınan Nobel barış ödüllerinin 802’nin Yahudi kökenliler hak etmiştir.

Karl Marks, Albert Einstain, Ronald Hoffman,  Bertol Brecth, Lev Troçki,Niels Bohr, Roald Hoffmann, Fritz Haber,Edward Teller,Leo Szilard, Mozart  ve Jonas Salk gibi sosyal,sanat, fizik ve kimya alanlarındaki  bilim dünyasında bilmeyen yoktur. Noam Chomsky yaşadığımız çağın en ünlü dil bilimcisi kabul ediliyor.

Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, İngiltere İşçi partisi lideri Millband , başbakan ve daha çok sayıda parti lideri, başkan, bakan, sendikacı gibi kişilerin Yahudi kökenli olduğu bir gerçektir. Dünya’da ilk atom ve hidrojen bombasını, insana hayat veren ilaçların bulan bilim insanları, Nobel ödüllü çok sayıda yazar, sanatçı’nın yahudi kökenli olduğunu görebilmekteyiz.

ROTSCILD AİLESİ…

Birçok insan “Rotschild Ailesi”nin adını dahi bilmez. Ancak diplomasi, politika ve toplumlar tarihiyle yakından uğraşanlar bu ailenin adını duyduklarında durup düşünürler. Çünkü bu aile dünya tarihi sahnesinde  1590 yılından beri vardı ve dünya, bu Yahudi ailesinin çok özel faaliyetleri neticesinde bugünkü şeklini aldığını varsayanlar olmuştur. Yaklaşık 1500 kişiden oluşan bu aile dünyanın çeşitli hassas bölgelerine dağılarak, sürgün edilerek buralarda meydana gelecek her türlü siyasi ve ekonomik gelişmeyi İsrail Devleti’nin çıkarlarına uygun düşecek şekilde yönlendirmektedir. Kökleri 16. yüzyıla dayanan bu Hanedan, İngiliz Kraliyet Sarayı’nın izlediği politika ve stratejileri yönlendirmiş ve yıllarca kraliyet sarayının açtığı ihaleleri de kazanarak hatırı sayılır bir servetin sahibi olmuştur. Bu ailenin en önemli faaliyet alanlarından biriside “savaşa giren devletlere faizle borç vermek” tir. Nitekim İngiltere, Fransa arasında meydana gelen savaş sırasında İngiltere’ye faizli borç olarak 35 ton altın vermiştir. Bu savaşta İngiltere, Fransa’ya yenilince borcunu ödeyememiş ve buna karşılık İngiltere Merkez Bankası “Bank of England” Rotschild Ailesinin eline geçmiştir. Bundan sonra İngiliz Sterlini’nin basılması işi bu Yahudi ailesi tarafından yapılmıştır. 

Daha sonra, bu hanedan İngiltere ile Amerika’daki kolonilerin savaşı sırasında, gizliden Amerikalı kolonilerin tarafını tutmuştur. Bu desteğine karşılık Amerikan Başkanı Washington’dan doları basma yetkisini almayı başarmıştır. Osmanlı İmparatorluğu’nun parçalanması için meydana gelen savaşlar sebebiyle Osmanlı İmparatorluğu’nun, Rotschild Ailesinin elinde bulunan Bank of England’a olan borçları ödenmesi imkansız boyutlara yükselmişti. Bunu fırsat bilen Lord Baron Rotschild, İkinci Abdülhamit’e  bir teklifte bulunarak borçlarına karşılık yeni kurulacak Yahudi devleti için Kudüs, Filistin, Suriye ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin verilmesini teklif etmiştir. Abdülhamit bu teklifi, “kanla alınan vatan toprakları para ile satılamaz” diye red etmişti. Birinci dünya savaşı çıkar ve aile savaşın önemli tarafı olur. Savaş sonrasında Osmanlı İmparatorluğu’nun yıkılması ve Arapların birçok parçaya bölünmesi, İsrail Devleti’nin kurulması için gerekli çalışmaları olduğu ileri sürülmektedir. Nitekim bu savaşı Almanların önderliğindeki ittifak devletleri kaybetmiştir. Artık İsrail Devleti’nin kurulması için bütün şartlar uygun görülüyordu. Ancak, evdeki hesap çarşıya uymamış ve Avrupa’nın gelişmiş kentlerinde yaşayan zengin Yahudi ailelerinin yeni kurulacak devlete göç etmeleri sağlanamamıştır.Avrupa’da ki yahudiler İsrail yerine dünyanın başka gelişmiş 20 ülkesine dağıldılar.Birinci Dünya Savaşından mağlup ayrılan Almanya bir enkaz haline gelmiş, askeri ve ekonomik gücünü tamamen kaybetmiştir. Almanya’nın borçlu olduğu devletlerin merkez bankalarının %85’i Rotschild Ailesi’nin kontrolündeydi. Almanya neredeyse tamamen bu Yahudi ailesine borçluydu. Almanya’nın bu borcu ödemesi mümkün değildi. Rotschild Ailesi, Alman Merkez Bankası’nın kendilerine devredilmesi karşılığında borçların silinmesini teklif etti ve Almanya bu teklifi kabul etmek zorunda kaldı.

İkinci Dünya savaşının sebebi Hitler rejimiydi. Hitler, Alman kapitalizminin iktardaki yüzüydü. Bu faşist ve ırkçı rejim ülkesinde ticaretle uğraşan ve ticaretin önemli bölümlerinde ağırlığı görülen Yahudi halkını hedef aldı. Bütün Avrupa’yı ele geçirme ve dünya’ya yayılma planını uygulamaya başlayan Aldof Hitler ülkesinde 6 milyon Yahudi’yi katletti. Dünya bu soykırımı unutmadı ve bu soykırım geçtiğimiz bin yılın en dehşet verici katliamı olarak belleklere yerleşti. 

Yeryüzünde en büyük soykırım, katliam ve sürgünlere maruz kalan millet olarak Yahudi’ler son 100 yılda önemli sevk ve idare mekanizmalarına, para kaynaklarına, sermaye gruplarına ve uluslararası kapital dolaşımına sahip oldular. Para ve güç sahibi olanlar en zengin 20 ülkede yaşamaya başladılar ve dünya kapitalizminin yeniden dizayn edilmesini sağladılar. Dünya Kapitalizmi bugün bu duruma geldiyse, bu Yahudi sermayesinin sayesindedir.

Yahudi’ler de başka milletler gibi iki sınıflı veya iki kutuplu dünya’da ikiye bölünmüşlerdi. Kapitalizmi savunanlar ve Kapitalizmin yıkılıp sosyalizmin kurulmasını isteyenler olarak! Her iki sınıfın temsilinde en önde olanlar, tepede yer alanların Yahudi kökenli olmaları bir tesadüf olamazdı. Neden Bangledeşh, Pakistan, Mısır’lı, Kenya’lı veya Meksika’lı böyle değildi. Karl Marks’ın ‘.. toplumların üst yapısını belirleyen, onun ekonomik alt yapısısdır’tezi doğruluk kazanıyordu. 

Bugün yaklaşık 15-18  milyon dolayında Yahudi nüfusu vardır. Soykırım ve katliamların tüketemdiği bir toplum’dan çıkan başarılı kapitalistler, sosyalistler, sanatçılar ve bilim insanları son 200 yıldır dünya’ya yön vermektedirler. Her millet veya topluluğun başarılı veya başarısızlıkları vardır, ancak Yahudi topluluğunda ‘başarısızlıklara’ geçit verilmiyor. Hesap ve kitap dediğimiz matematik ve muhasebe yaşamın temelini oluşturan ana etken sayılabilir. İnsanoğlunun ortadoğu, anadolu, Akdeniz ve Afrika’da geliştirdiği el sanatları, ustalık, tüccarlık ve tefecilik, üretim ve ticarette yahudilerin önemli bir katkısı, paydası olduğu bilinmelidi

Sadece ticari yaşamlarında ki başarılarıyla bilinmiyorlar. Varolan nüfus oranı, soykırım ve sürgünleri dikkate alındığında Yahudi girişimciliği başarılara imza atar. Politika, sanat ve bilim’de de ilk sıraya yerleşen bir halktır. En çok ekonomist, en çok bilim insanı, filozof, sanatçı ve yazar’a da sahip olmuş bir millettir.

                                     DÜNYA’DA Kİ YAHUDİ NÜFUSU

YAHUDİ NÜFUS YOĞUNLUĞU  (2007)

sıra

Ülke

Yahudi sayısı

Nüfus yüzdesi-%

1

Israil

5,313,800

40.6%

2

ABD

5,275,000

40.3%

3

Fransa

491,500

3.8%

4

Kanada

373,500

2.9%

5

Britanya

297,000

2.3%

6

Rusya

228,000

1.7%

7

Arjantin

184,500

1.4%

8

Almanya

118,000

0.9%

9

Avusturalya

103,000

0.8%

10

Brezilya

96,500

0.7%

 

ABD’de merkez bankası yoktur yerine aynı işleve sahip Federal Reserv Sistemi bulunuyor. Bunu yönetenlerin, ortakların önemli çoğunluğu Yahudi kökenlilerdir. ABD federal Reserve Bankası’nın yahudi sahip ve yöneticileri:

1-Rothschild Ailesi (Londra)
2- Rothschild Ailesi (Berlin)
3- Lazard Kardesler (Paris)
4- Israel Seiff (Italya)
5- Kuhn-Loeb Sirketi (Almanya)
6- Warburgs (Amsterdam)
7- Warburgs (Hamburg)
8- Lehman Kardesler (New York)
9- Goldman&Sachs (New York)
10- Rockfeller Ailesi (New York)

ÜNLÜ POLİTİKACILAR:

Nicola Sarkozy, Fransa cumhurbaşkanı,

Bernard Kouchner, Dış İşleri bakanı, Fransa.

Ed Millband, İşçi partisi lideri, İngiltere,

David Millband, eski Dışişleri bakanı, İngiltere.

David Cameron,İngiltere başbakanı (Yahudi büyük dedesi1871’de iskoçya’ya geldi)

Nick Clegg, Liberal d.parti lideri ve başbakan yrd.İngiltere (1917’de Ukraine’dan gelen Yahudi     kökenli bir aile olduğu ileri sürülmektedir.)

Rahm Emanuel – ABD beyaz saray şefi.

Sir Keith Joseph – Britanya bakan (1970-1974)  ve (1979-1986).

Leon Brittan – Britanya bakan (1981-1986),European Commissioner(1989-1999) .

Nigel Lawson – Brıtanya hazine bakanı(1983-1989)

Sidney Sonnino – 28 ve 30.dönem İtalya başbakanı (1906 – 1909-1910),

August Belmont – Ulusal Demokratik Kongre başkanı.

Neil Goldschmidt – eski Portland valisi ve ABD maliye bakanı

Charles Schumer – New York senatörü,ABD.

Nita Lowey – Kongre senatörü-ABD.

Joe Frank –  Newport, Virginia valisi,ABD.

Henry Grunwald – Time dergisi yönetmeni ve ABD’nin Avusturya büyükelçisi

Johann Jacoby – Meclis bşk yardımcısı,Almanya- Berlin ( 1805)

Rodney Frelinghuysen –  New Jersey senatörü,ABD.

Bella Abzug – New York Senatörü.

Herbert Lehman – New York valisi ve Senatörü.

Martin Frost – ABD’nin TX  temsilcisi.

Barbara Boxer –  CA senatörü,ABD.

Norman Sisisky – ABD’nin VA temsilcisi.

Ron Wyden –  Oregon senatörü,ABD.

Abraham Emanuel –  Tombstone ve Arizona valisi, 1896 to 1900

Benjamin Gilman – New York senatörü.

George Michaels – 1970, New York bakanı,ABD.

Harvey Milk – Dünya’da ilk seçilen eşcinsel, ABD.

Milton Shapp – Kablo endüstrisi yaratıcısı ve  Pennsylvania valisi,ABD.

Bruno Kreisky –  1971-84 Avusturya maliye bakanı. an>

Leslie Hore-Belisha – Britanya hükümet kabine bakanı, Savaştan sorumlu bakan, 1937-40 .

Jeffrey Schoenberg – temsilciler meclisi,ABD.

Henry La Guardia –  New York belediye bşk.ABD

Malcolm Rifkind – Britnya savunma bakanı (1995-1997)

Dianne Feinstein –  San Francisco valisi ve CA senatörü,ABD.

Michael Howard – Britanya içişleri bakanı (1993-1997)

Russel Feingold –  Wisconsin senatörü,ABD.

Herb Gray – Kanada başbakan yardımcıs,

Fransa başbakanı, 1954-5 ,

Mel Lastman –  Toronto valisi,Kanada.

Jorge Sampaio – eski Portekiz cumhurbaşkanı.

Vera Katz – Portland valisi,ABD.

Barry Goldwater – Arizona senatörü,

Leon Blum – Fransa’nın ilk Yahudi başbakanı.

Paul Wellstone –  Minnesota senatörü,ABD.

Madeleine Albright – eski Dış işleri bakanı,ABD.

Henry Kissinger –  eski Dış işleri bakanı,ABD.

Robert Briscoe –  Dublin belediye bşk. İrlanda.

Casper Weinberger – eski Savunma bakanı,ABD.

Judith – Eski Etopya Kraliçesi.

Yevgeny Primakov – eski Rusya Başbakanı.

Benjamin Disraeli – Yazar, Beaconsfield, 1804-81 -İngiltere

Gabriel Riesser –  1849 Alman Anayasasının babası.

Joseph Lieberman – ilk başkan yardımcısı seçilen Yahudi,ABD.

Vladimir Zhirinovsky – Rus Milliyetçi partisi lideri.

Isaac Isaacs – eski Avusturalya valisi

Tony Leon – Güney Afrika Demokratik İttifak’ın lideri.

Al Franken –   “Rush Limbaugh is a Big Fat Idiot”’in yazarı.

Robert Rubin – eski ABD maliye bakanı.

Phillip Klutznick – ABD’nin BM’de ki daimi temsilcisi.

Jack Straw, eski Dış işleri,iç işleri ve Adalet bakanı,İngiltere

Mustafa Suphi, TKP genel sekreteri,1920

Dr Şefik Hüsnü, TKP genel sekreteri

Behice Boran, TİP genel başkanı

DÜNYACA  ÜNLÜ İŞADAMI VE KADINLAR :

Mark Zuckerberg, Facebook’un sahibi, ABD.

Sergey Brin,  Google’un kurucusu ,(Annesi yahudi) ABD.

Michael Dell – Dell kompütürlerin sahibi.ABD.

Rupert Murdoch, medya imparatoru,İngiltere.(çok sayıda gazete,dergi ve TV sahibidir)

Steve Jobs, Apple ve Pixar Animation şirketlerinin kurucusu.

Bernard Madoff –ABD’nin güvenlik ve teknik alanlardaki işadamı.

Alan Greenspan,  ABD federal Reserv Bankası başkanı.

Jacob Henry Schiff – banker ve finansman (1847-1920)

Stanley Marcus –  Emeritus, Neiman-Marcus Co. başkanı.

Samuel Bronfman –  Film-sinema,MCA/Universal Studyoların kurucusu.

Maurice baron de Hirsch – (1831-96), Avusturya finans ve bankercisi.

Irwin Jacobs –  Qualcomm, Inc. kurucusu.

Alphonse Lazard – banker.

David Rivel – R.R.Satellite Communication sahibi.

The Reichmann Family – Dünya emlak taykonu.

Paul Warburg –  Federal Reserve Banking System kurucusu.

Vidal Sassoon – Saç bakım ilaç ve kremlerin taykonu.

Sumner Redstone –  Viacom/CBS başkanı.

Ronald Lauder – Heir, Estee Lauder kosmetik sahibi.

Edmond Safra – Cumhuriyet bankası kurucusu.

 Mayer Amschel Rothschild – (1744-1812) Rothschild vakfı kurucusu.

Mark Cuban – Milyarder, HD ve HDTV’nin sahibi.

David Sarnoff –  RCA ‘nın başkanı.

Sandy Weill –  Citigroup bankacılık – City grubun  başkanı

Ron Sommer –  ‘Deutsche Telekom’ yürütme başkanı.

George Soros – Milyarder, borsacı ve dünyanın en büyük spekülatörü.

Sir James Goldsmith – banker ve Goodyear lastiklerin sahibi.

Steve Ballmer – CEO ,Microsoft firmasının genel yürütme başkanı.

Alan Greenspan – eski Federal Reserves başkanı

Larry Ellison –  Oracle ‘nin kurucusu.

Herbert Becker –işadamı

Roman Abramovich, Rusya’nın en zengini, Petrol ve enerji, chelsea futbol takımı,RUSYA

Sheldon Adelson, ABD.

Michael Bloomberg, New York Belediya başkanı,ABD.

 Jack Cohen – Tesco’nun kurucusu,1919 Londra, Polanya yahudisi-iNGİLTERE

Mıchael marks ve Thomas spencer (Marks&Spencer), 1884-1949, Polonya yahudisi,iNGİLTERE

John James Sainsbury,1844-1928, Saınsybury’nın kurucusu,İNGİLLTERE

Milton Hershey — Hershey’s Chocolate kurucusu,ABD

Larry Ellison — Founder and CEO of Oracle, ABD

Alan Greenspan – eski Federal Reserve Chairman,ABD

Steve Ballmer — CEO of Microsoft and the richest Jew in the world,ABD

Lyor Cohen,  Warner Musik ve film’in sahibi,ABD.

Paul Fireman,  Reebok  ayakkabıların sahibi,ABD.

Zev Siegal , Starbucks CAFÉ kurucusu,ABD.

Ed Zander,  Motorola GRUBU –ABD.

Mortimer Zuckerman,  New York Daily News, US News  ve  World Report gazetelerin sahibi.

Sir James Goldsmith – Banker.

Michael Geoghegan- HSBC, ingiltere.

Robert E. Diamond-Barclays bank, İngiltere.

Norman Robertson-Tesco,ingiltere.

Stanley Karm –Dixons grubu.

Goodyear firması, İngiltere.

The GAP, Calvin Clein ve daha çok sayıda tekstil markası, İngiltere.

George Soros – Milyarder, borsa spekülatörü.ABD

Michael Eisnher,Walt DİSNEYLAND, ABD.

ÇBS boyaları ve markası,ABD

UNIVERSAL film ve sinema şirketleri,ABD.

Bernard Madoff – işadamı,.ABD

Lawrence Allison, işadamı, 18 milyar USD mal varlığı,ABD

Isaac Perlmutter, CEO of Marvel Comics,ABD

Harry Triguboff, inşaat taygonu, Avusturalya

Paul Julius Reuter- REUTER ajansı sahibi-İngiltere.

Isaac Carasso,  DANONE grubu-İspanya.

John Elcann,  FİAT grubu başkan yardımcısı ve ortak, (Babası yahudi) –İtalya.

Camilio Olivetti,  Olivetti grubu-İtalya.

Emil Rothenau,  AEG’nin kurucusu-ALMANYA.

André Citroën,  Citroën oto grubunun kurucus-Fransa.

Jien-Pierre Meyer,  L’Oreal cosmetics GRUBU başkan yardımcıs-Fransa.

Michael Kadoorie,  CLP Holdingi sahibi-ÇİN

Jeffrey Skoll,  Ebay ‘in sahibi, Kanada.

Barry Sherman, Apotex’in sahibi, Kanada.

Saba Isaac Raffoul,  Casa Saba grubunun sahibi, Meksika.

Hoffman ailesi, banka ve borsa milyarderleri-İsviçre

Sosyal ve toplum bilimci , yazar ve politikacılar :

Dünya’yı bilim alanında yeni buluşalrıyla sarsan ve sarsacak yüzlerce bilim insanı içerisinde en önemli veya en ünlü olanlarını aşağıya çıkarıyoruz.

BİLİM  İNSANLARI :

Karl Marks, Toplum bilimcisi, filozof. Almanya-İngiltere. Albert Einstein – Yahudi asıllı ve Newton teorisini bulan Isaac Newton’dan sonra en ünlü bilim adamı.Hatta bütün zamanların en ünlü fizik filozofu olarak kabul edilir.

Carl Sagan –Astronomi,   ‘Cosmos’ isimli ilk TV serisi yazarı.

Niels Bohr – Fizikçi, Atom enerjisi.

Roald Hoffmann —  Chemistry: field of electronic structures

Fritz Haber — Chemistry –Element, 1918.

Edward Teller – Fizikçi, hidrojen bomabsını babası.

Leo Szilard – Fizikçi, nuclear chain reaction in 1933.

Jonas Salk —  polio vaccine.

Lew Trocki, Bolşevik Ordu Komutanı,Dünya sosyalist hareketinde yol ayrımı başlattı.

Bertol Brecht, Şair-yazar.

Noam Choamsky, Dil bilimci,yazar.

Wolfgang Amadeus Mozart, dünyaca ünlü müzisyen.

Ferdinand Cohn – Bilim insanı

William Herschel –Bilim insanı

Lise Meitner –Bilim insanı (1878-1968).

Gregory Charney –Bilim insanı.

Franz Boas-Bilim insanı.

Wolfgang Pauli – Bilim insanı.

Emile Durkheim – Bilim insanı.

J. Robert Oppenheimer – Bilim insanı.

Hans Krebs – 1953 Nobel-Bilim insanı.

Juri Lotman – Bilim insanı.

Edward Teller – Bilim insanı.

Gegory Pincus – Bilim insanı.

Murray Gell-Mann –  Nobel prize  1969. Bilim insanı.

Daniel Nathans – Nobel prize- DNA .Bilim insanı.

Douglas Osheroff – Nobel prize.Bilim insanı.

Harold Kroto – Nobel prize-winner in Chemistry, discoverer of C60 .

Herbert Brown – Nobel prize winner in Chemistry:

Leon Lederman – Nobel prize winner in Physics, 1988 .

Georges Charpak – won the Nobel Prize in Physics 1992.

Jack Steinberger – Nobel Prize winner in Physics, 1988

David Lee – Nobel prize winner in Physics:

Lederberg – Nobel prize winner in Medicine,

Howard Temin – 1975 Nobel Prize in Medicine ,

Stanley Prusiner – Nobel prize winner in Medicine:

Hermann Muller – Nobel prize winner in Medicine: Radyasyon.

Cesar Milstein – Nobel prize winner in Medicine:

George WALD – Nobel Price in Medicine:

Tadeus Reichstein
– Nobel Prize for Medicine 1950

Fritz Haber – winner of the Nobel Prize of Chemistry in 1918,

Stanley Cohen – Nobel prize winner in Medicine,

Claude Cohen-Tannoudji – Nobel prize winner in Physics, Laser teknolojisi.

Selman Waksman – Microbiologist, 1952 Nobel Prize winner.

Hans Bethe – Nobel Prize in Physics in 1967 .

Albert Michelson – Nobel Prize for Physics 1907 .

Arno Penzias – Nobel prize winner in Physics,

Martin Perl – Nobel prize winner in Physics:

Niels Bohr – Nobel prize-winning Physicist: atomic structure ,

Rita Levi-Montalcini – winner of the Nobel,

Aaron Klug – Nobel prize winner in Chemistry, X RAY.

Lev Landau – Soviet physicist, Nobel Prize in Physics 1962.

Roald Hoffmann – Nobel prize winner in Chemistry:

Richard Feynman – 2.dünya savaşı sonrası en ünlü bilim adamı sayılıyor.

Albert Sabin – Bilim adamı,

Jonas Salk –  polio vaccine buluşu yaptı.Bilim insanı.

Immanuel Velikovsky – Bilim adamı. 

Dünya medyasının %96’nı Yahudi medya patronlarına aittir. Bu Dünya medyasının Yahudi sermayesinin Kapitalist  en büyük insan yönlendirme pazarı demektir.

Bazı ünlü TV, ajans ve gazeteleri şunlardır:

-New York Times.

-Wall street Jurnal.

-Time.

-Newsweek.

-The Times.

-The daily telegraph.

-The daily mail.

-washington Post

-Daily News

-MTV

-CNB

-REUTERS

- Warner  grubu

-NBS , CBS ve ABC medya grupları.

Bazı Direktör ve yönetmenler:

Steven Spielberg —

Stanley Kubrick —

Mel Brooks —

Woody Allen —

Roman Polanski —

Ben Stiller —

Aaron Spelling —

Oliver Stone —

RESAM:

Frida Kahlo  —

Marc Chagall —

Modigliani —

Camille Pissarro –

AKTÖRLER:
Alicia Silverstone , Barbara Streisand , Mandy Patinkin ,Harrison Ford ,Gwyneth Paltrow — Oscar ödüllü,William Shatner ,Natalie Portman ,Al Jolson, Winona Ryder, Noah Wyle, Michael Landon,
Mark Frankel , Sarah Jessica Parker ,Seth Green ,Robert Downey, Paul Newman , Cary Grant.

MÜZİSYENLER:
Mozart, Itzhak Perlman –Max Weinberg — Isaac Stern –George Gershwin -Jascha Heifetz — Yehudi Menuhin — Herb Alpert — Stan Getz — Julio Iglesias –.

Dünyanın en zengini 500 kişi’den 200’ü Yahudi ve ABD’de yaşıyorlar. Bugün dünya’da satılan her iki bilgisayarın birisi ona ait, yani onun DELL firmasına.. Son 5 yılın en önemli buluşu olan Facebook isimli sosyal paylaşım ağının 550 milyon üyesi var, önümüzdeki 6 ay içerisinde 1 milyar üyeye ulaşması bekleniyor..işte bu ağın sahibi ABD’de yaşayan 26 yaşında ki Mark Zuckerberg’dir, o bir Yahudi asıllıdır. Dünya’nın en bütük banka grupları City grup, HSBC, MBNA, Barclays bank gibi finans kurumlarının sahipleride yahudi kökenlidir. 

Yahudi iş adamları el sanatlarıyla başladıkları ticaret ve tefeci burjuvazi yaratma yaşamları yüzyıllar sonra daha çok para kazancı olan iş kollarına girmesiyle başlar. El sanatlarından tüccarlığa, kuyumculuk, maden ve değerli takı eşyaları, mülkiyet edinme, borsa ve para merkezlerine doğru yol aldı. Finans be bankacılık’tan diğer ticari sektörlere uzanan bir sermayedarlar grubu oluşur.

2000 yılında İtalya’nın Roma kentinde 9 gün kaldım. Italyan arkadaşımla şehirin ortasında geçen nehiri seyre dalmıştım. Karşımda çok eski yapılardan oluşan bir mahalle vardı. Belki de Roma’lılara ait bir yerleşi birimiydi. Binalar oldukça eski ve mimarisi harikaydı. Arkadaşım Stefeno’ya bu mahalleyi sordum. Onun anlattıkalrına göre, Nazi saldırılarında önce ve sonra kaçan Yahudiler bu mahalle’de oturuyorlar. İtalya’nın Faşist Musollini yasalarına göre İtalya’da yaşayan Yahudiler’in seçme, seçilme hakkı, kimlik ve banka hesabı açma hakkı, mülkiyet edinme hakları yoktu. 1970’in başında çıkarılan bir yasa ile Yahudi’lerin hakları iade edilmişti. O gğne kadar yasatık altında sakladıkları paraları çıkartırlar. İşyerleri açar, banka hesapları açarlar. İtalya ekonomik krizde iken Yahudi’lerin yastık altı paraları piyasaya çıkmıştı. Yahudi’ler birbirleriyle yardımlaşarak herkes oturduğu evleri veya o çevredeki satılık binaları satın aldılar. Eski Roma Hapishanesinin olduğu mahalle bugün tamamen Yahudi’lerin mülkiyetindedir ve Roma’nın en zengileri olmuşlardı böylelikle..

Yahudi’ler hakkında söylenceler her yerde konuşulur.. Yahudi denilince dünya topluluklarının aklına ‘ cimri yahudi’ veya ‘ tüccar yahudi’..gibi imajlar yer bulur. Bu doğrumudur? Bilemeyiz ancak çalışkan ve Yatırımcılar, Mal ve mülk severler, para ve pul için yaşarlar şeklinde söylence ve şakalar da yapılır. Hatta ‘cimri’ olduklarını da! Neyse bunlar söylene dursun, fakat Yahudi bugün dünya siyasetini, ekonomisini, eğitimi, sanat ve biliminde söz sahibidir…ve dünya’yı yönlendirip, yönetmeye devam ediyor!

ABD’DE YAŞAYAN DÜNYANIN EN ZENGİNİ YAHUDİLER:

Dell, Michael: Dell Computer

Ellison, Larry: Oracle Corp. (Komputer software- Programcılık)

Mark Zuckerberg, Facebook’un sahibi, ABD

Redstone, Sumner: Viacom/CBS (Medya)

Pritzker, Robert: Marmon Group, Hyatt Hotels

Pritzker, Thomas:Marmon Group, Hyatt Hotels

Arison, Mickey: Carnival Cruise Lines (Yat ve Gemicilik)

Newhouse, Si: Advance Publications/Conde Nast magazines(Medya)

Newhouse, Donald: Advance Publications/Conde Nast magazines(Medya)

Bronfman, Edgar Sr: Seagram Co., Time-Warner, MCA, Universal Studios(Medya-Sinema,Film)

Icahn, Carl: Investments, (Yatırımcı)

Fisher, Donald: The Gap (Tekstil)

Fisher, Doris: The Gap

Lauder, Leonard: Estee Lauder, CEO

Lerner, Alfred: MBNA Financial (credit cards)

Annenberg, Walter: TV Guide; Triangle Publications (Medya)

Broad, Eli: Sun America (Sigorta ve İnşaat)

Lauder, Ronald: Estee Lauder; inheritance )(İnşaat)

Soros, George: Quantum Fund, investments, trading ( Borsa spekülatörü)

Perelman, Ronald: Investments, Revlon (Yatırım)

Greenberg, Maurice: American Intl. Group , Sun America,(Sigortacılık)

Davis, Marvin: İnşaat ve Petrol.

Bren, Donald: California İnşaat baronu.

Winnick, Gary: Global Crossing (telecommunications);

Sturm, Donald: Peter Kiewit Sons ( Yatırımcı)

Crown, Lester: Material Service Corp., General Dynamics (Silah sanayii)

Blaustein family: Amoco

Geffen, David: Geffen Records; Dreamworks

Marcus, Bernard: Home Depot (Ev eşyaları devi)

Wexner, Leslie: The Limited

Bloomberg, Michael: Bloomberg news service (Habercilik-ajans)

Stern, Leonard: Hartz Mountain (Plastik ve Petrol)

Lenfest, “Gerry”: Lenfest Communications (Kablo sanayii)

Tisch, Preston: Loews Corp, CBS (Medya)

Fisher, John: The Gap (Tekstil)

Davidson, William: Guardian Industries (Cam sanayii)

Tisch, Laurence: Loews Corp., CBS

LeFrak, Samuel: New York real estate (İnşaat)

Spielberg, Steven: Abin Entertainment; Dreamworks(Eğlence sektörü)

Haas, Peter Sr: Levi Strauss, inheritance

Helmsely, Leona: New York real estate (inşaat)

Zell, Sam: real estate, investments (Yatırımcı)

Lauren, Ralph: Ralph Lauren fashion (Moda ve Tekstil)

Alfond family: Dexter shoes (Harold Alfond) Ayakkabı

Gonda, Louis: International Lease Finance (aircraft leases) (Havacılık)

Blank, Arthur: Home Depot

Goldman, Richard: Levi Strauss

Gonda, Leslie: International Lease Finance, REAL Emlak.ABD.

Haas, John: Levi Strauss

Jacobs, Irwin: Qualcomm (telecommunications)

Fisher family: New York real estate (Zachary, Lawrence, Martin and Richard)

Durst family: New York real estate (Seymour, Roy and David)

Ziff, Dirk: Ziff Davis Publishing –Basım-yayım.

Ziff, Daniel: Ziff Davis Publishing Properties; US News & World Report

Fisher, William: The Gap

Weill, Sanford: Citigroup (Travelers Group)

Kimmel, Sidney: Jones Apparel Grou, NIne West shoe sstores.Ayakkabı.

Levine, William: Outdoor Systems (billboard advertising) Reklamcılık.

Drexler, Millard: The Gap, CEO. Tekstil.

Lewis, Peter: Progressive Corp. (auto insurance).Sigortalıcık.

Rich, Marc: fugitive in Switzerland; Banker ve finansman.

Fisher, Max: Marathon Oil.Petrol.

Berg, Carl: Silicon Valley real .Emlakçılık.

Diller, Barry: USA Networks (TV Stations, HSN, Ticketmaster) medya.

Green Pincus: Banka, borsa ve spekülator.

Kovner, Bruce: investments, Caxton Corp. Yatırımcı.

Kravis, Henry: Kravis, Kohlberg,

Peltz, Nelson: Triac Beverage (Snapple),

Abramson, Leonard: Aetna U.S. Healthcare.Sağlık alanı.

Lee, Thomas: leveraged buyouts.

Honickman, Harold: Pepsi  kurucusu ve sahibi.

Kohlberg, Jerome: Kravis, Kohlberg, Roberts (leveraged buyouts).

Taubman, Alfred: shopping centers; Sothebys.

Shorenstein, Walter: San Francisco real estate.Emlakçılık.

Solow, Sheldon: New York city real estate.Emlakçılık.

Haas, Peter: Levi-Strauss.

Adelson, Sheldon: COMDEX expositions (computer shows), (gazinoculuk)

Milken, Michael: Drexel Burnham Lambert (trading)

Roberts, Brian: Comcast Communications. İletişim

Geballe, Frances: Levi-Strauss.

Haas, Josephine: Levi-Strauss.

Katzenberg, Jeffrey: Dreamworks, Disney employment settlement.

Haas, Evelyn: Levi Strauss.

Eisner, Michael: Disney CEO.

Chernick, Aubrey: Candle Corp. (software) Bilgisayar Programcılık.

Glazer, Guilford: real estate, shopping centers. Alışveriş merkezleri.

Haas, Robert: Levi Strauss.

Levy, Leon: Odyssey Partners (leveraged buyouts). an>

Feld, Kenneth: Ringling Brothers Circus, Barnum & Bailey circus, Disney on Ice.

Levine, Stuart: Cabletron Systems.

Silverman, Henry: Cendant, Avis, Ramada Inns, HoJo’ marka ve firmaların sahibi.

Subotnick, Stuart: Metromedia, Medya.


Moda ve Dizayn-Fashion designers (TEKSTİL):

Calvin Klein — Famous Clothes Designer. Tekstilci.

Ralph Lauren — (Ralph Lipshitz) world famous fashion designer

Levi Strauss —  Blue Jeans sahibi.

Kenneth Cole — Fashion Designer.

Komediyen- Comedians:

Jerry Lewis —

Marcel Marceau —

Jerry Seinfeld —

Sarah Silverman —

The Marx Brothers —

Milton Berle —

Jack Benny — 

TÜRKİYE’DE YAHUDİ  OLDUKLARI VARSAYILANLAR:

Türkiye’de ki Yahudiler Cumhuriyet öncesine dayanan bir geçmişleri var. Yahudiler Anadolu’nun en eski halklarındadırlar. Bundan 2400 yıl öncesine kadar bu coğrafya da varlıklarından söz edilmektedir. Şeyh Bedrettin hareketi ve köylü ayaklanamasının önderlerinden Torlak Kemal Yahudi kökenliydi. İsrailoğulları onun atalarıydı. Osmanlı’nın yıkılmasıyla gelişen yeni Türkçü akım başka halkları olduğu gibi Yahudi’leri de o topraklarda asimile etti ve sürgünlere yolladı. Geriye kalanlar kimlik ve kültürlerini inkar ederek yaşayabildiler.Yüzbinlerce Yahudi’nin yaşadığı Osmanlı topraklarında bugün sadece 30 bin dolayında Yahudi’nin varlığını sürdürebildi. 

EĞİTİMDE YAHUDİLER..

·Kemal GÜRÜZ: YÖK Başkanı

·Kemal ALEMDAROĞLU: Eski İstanbul Üniversitesi Rektörü

·Seha TİNİÇ: KOÇ Üniversitesi Rektörü

·Erdoğan aaaİÇ: YÖK başkanı

·Lale DURUİZ: Bilgi Üniversitesi Rektörü

·İlter TURAN: Bilgi Üniversitesi Eski Rektörü

· Sabih TANSEL: Boğaziçi Üniversitesi Rektörü

·Üstün ERGÜDER: Boğaziçi Üniversitesi Eski Rektörü

·Tunç EREM: Marmara Üniversitesi Rektörü

· Mahir TOKAY: Guzel Sanatlar Akademisi’nin kurucusu

· Fevziye HANİM: Isik Lisesi’nin kurucusu

-Prof. İhsan Doğramacı,YÖK eski başkanı

BASINDA YAHUDİLER..

· Fazli Necip Bey: Yeni Asir’in Kurucusu

· Dinc BİLGİN: Sabah Gazetesinin Kurucusu

· Erol ve Sedat SİMAVİ: Hurriyet gazetesi’nin sahipleri

· Ahmet Emin YALMAN: Vatan gazet
esinin kurucusu

· Abdi IPEKÇİ: Milliyet Gazetesi’nin eski Genel Yayın Yönetmeni

· Ferit SAHENK: NTV’nin Sahibi

- Ayber Saruhan (GAZETECI )

- Hagop Ayvaş (GAZETECI)

- Roni Margulies (gazeteci)

DEVLET YÖNETİMİNDE YAHUDİLER ..

· Rahşan ECEVİT: Bülent Ecevit’in karisi

· Tansu ÇİLLER: Eski Başbakan (iddia ediliyor)

· Kemal DERVİŞ: Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı

·Mustafa SUPHİ: Türkiye Komünist Partisinin Kurucusu

·Sevinç İNÖNÜ: Erdal İnönü’nün Karısı (iddia ediliyor)

·Şükrü Sina GÜREL: Devlet Eski Bakanı

·Behice BORAN: Türkiye İşçi Partisi Eski Genel Başkanı

·Sabih KANADOĞLU: Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı (iddia ediliyor)

·Gazi ERÇEL: Merkez Bankası Eski Başkanı

·Faik ÖZTRAK: Hazine Müsteşarı

·Tacan İLDEM: Cumhurbaşkanlığı Sekreteri

· Fatin Rustu ZORLU: Menderes Hukumeti’nde Bakan.

· Dr. Sefik HÜSNÜ: Cumhuriyet Tarihinin İlk Sosyalistlerinden.

· Feriha SANERK: İlk Kadin Emniyet Müdürü.

-İsmail Cem, eski dış işleri bakanı.

SANATÇI YAHUDİLER ..

·Leyla GENCER: Dünyaca ünlü soprano

·Cemil İPEKÇİ: ünlü Modacı

·Dede Cemil İPEKÇİ: Türkiye’de Ilk sinemanin kurucusu.

·Halide Edip ADIVAR: Yazar.

· Orhan PAMUK: Yazar .

-Zeki Alasya, tiyatrocu.

EKONOMİ VE TİCARETTE YAHUDİLER…

Üzeyir Garih (öldürüldü)

-İshak Alaton, Alarko holding.

-Cefi Kamhi

-Cem ve Vitali Hakko,

- Haci Şakir,

- Bernard Nahum,

Osmanlı Saray hekimlerinin çoğu Yahudi idi. Bunların arasında özellikle Hekim Yakup, Jozef Amon, Moşe Amon, Daniel Fontesca, Gabriel Buenaventura bilinen sayısız ismin başında gelir.

YAHUDİ TARİHİ..

İlk ve en eski dinsel kitap, tek peygamberli ve tek tanrılı din’in, Musevilik geleneğini yaklaşık 3 bin yıldır sürdüren bir topluluktur, yahudiler. İnanışa göre yahudi olunamıyor, Yahudi olarak aynı ırktan doğarsan kabul edilirsin.

Yahudi tarihi, Yahudi halkının, inancının ve kültürünün tarihidir. Yahudi tarihi
yaklaşık altı bin yıllık bir süreyi ve yüzlerce farklı topluluğu kapsadığından, burada ancak genel bir şekilde ele alınabilmektedir. 

Bazı Yahudi tarihçileri ilk ata topraklarına Berketli Hilal diyorlar.Yani ortadoğu ve Mezopotamya coğrafyası.  Burasını anayurt kabul ederler.

İlk iki döneminde, Yahudi tarihi büyük ölçüde Bereketli Hilal olarak adlandırılan bölgeninki ile aynıdır. Bu tarih, Nil, Dicle ve Fırat nehirleri arasında uzanan topraklara yerleşen insanlar ile başlar. Mısır ve Babil’deki eski medeniyet merkezleri, Arabistan çölleri ve Anadolu’nun dağları ile çevrili olan Kenaan ülkesi (daha sonra sırasıyla İsrail, Yehuda, Yahudiye Eyaleti, Coele-Suriye, Filistin, Levant ve nihayet tekrar İsrail adlarını almıştır) medeniyetlerin buluşma noktasıydı. Eski zamanlarda kurulmuş ticaret yollarının kestiği bölge, Akabe Körfezi ile Akdeniz kıyılarında önemli limanlara sahipti. Özellikle Akdeniz kıyısındaki limanlar bölgeyi, Bereketli Hilal’de yaşayan diğer kültürlerin de etkisine açık hale getirmiştir.

Geleneksel olarak, dünyanın her yerindeki Yahudiler büyük ölçüde İsrail diyarına yerleşmiş olan kadim İsrailoğullarının soyundan geldiklerine inanır. İsrailoğulları ise, ortak soylarını hepsi de Hud’un kanından olan İbraniler İshak ve Yakub üzerinden biblik ataları İbrahim’e kadar izlerlerdi. Yahudi geleneğinde, İsrailoğullarının Yakub’un Mısır’a yerleşen on iki oğlunun (bunlardan birinin adı da Yehuda’dır) torunları olduklarına inanılır. Mısır’da, torunları genellikle II. Ramses olduğu belirtilen, Mısır firavunu tarafından köle edilmiştir. Yahudi geleneğine göre, İsrailoğulları Musa peygamberin önderliğinde Mısır’dan Kenaan’a göç etmişlerdir (Çıkış). Bu olay, İsrailoğullarının her biri Yakub’un oğullarından birinin ismini alan on iki kabileye bölünmüş bir halk haline gelişinin başlangıcına da işaret eder.

İbrani’ce konuşan ve dinsel tapınakları Sinegog’tur. 3000 yıl eskiye dayanan ilk resmi dinsel kitabı Tevrat olarak kabul ederler. 

İlk resmi devletleri İsrail’dir. Yahudi toplumu dağınık ve giderek yaşadığı ülkelerin kültür ve yaşam biçimine de entegre olmakla birlikte, önemli bir kesimi gelenek ve inançlarında ısrar etmeye devam etmektedir.

İsrail Diyarı’nın kabileler arasında bölünüşünü gösteren 1759 tarihli harita.Yahudi geleneği ve Kutsal Kitap (ilk kitabı Tekvin’den son kitabı olan Malaki’ye kadar), İsrailoğullarının kırk bir yıl boyunca çölde dolaştıktan sonra Kenaan ülkesini Yeşu’nun yönetiminde fethettiklerini, ele geçirdikleri toprakları da on iki kabile arasında üleştirdiklerini anlatır. On iki kabile, bir süre Hakimler olarak bilinen bir dizi hükümdar tarafından yönetilmiştir. Bunun ardından, Saul’un hakimiyeti altında bir İsrailoğlu monarşisi kurulmuş ve Kral Davud ve Süleyman hakimiyetinde devam etmiştir. Kral Davud (önce bir Kenaan daha sonra da Yevus şehri olan) Kudüs’ü fethederek başkenti yapmıştır. Süleyman’ın hükümdarlığının ardından, ülke on kabileden oluşan İsrail (kuzeyde) ve Yehuda ve Benyamin (güneyde) kabilelerinden oluşan Yehuda olmak üzere iki krallığa bölünmüştür. İsrail, M.Ö. 8. yüzyılda Asur hükümdarı V. Salmanasar tarafından fethedilmiştir. Kimi zaman İsrail’in On Kayıp Kabilesi olarak da adlandırılan bu on kabileye dair genel kabul görmüş bir tarihi kayıt

bulunmamaktadır.

SEMİTİZM  ve SİYONİZM…

Semitizm“` (veya “`Yahudicilik“`), Tüm dünya dillerinde Yahudi sever, Yahudi sempatizanı, Yahudi taraftarlığı, Yahudi nasyonalizmi anlamında kullanılan bir terimdir. Başka ırk, millet veya inançları red etmektir, saygı göstermemektir.

Anti-Semitizm ise Yahudi aleytarlığıdır.

Siyonizm

Bütününe bakılacak olursa çarpıtılmış tevrat hukukudur . çarpıtılmış Tevratta israiloğullarının seçilmiş olduğuna, Filistin topraklarının onlara vaadedilmiş topraklar olduğuna ve israiloğullarının elinde olmayan toprakların onlardan çalınmış olduğuna, mısır ırmağından fırat a kadar olan kısmın tanrı tarafından onların zürriyetine verildiğine dair tasvirler, hatta tasvirden öte betimlemeler mevcuttur . Hz ibrahim’in bahşis ettiği varsayılan Filistin topraklarında Siyonist bir devlet kurmak olarak ta açıklanabilir.

Bizim siyonizme karşı olduğumuzu ve anti-semitist olmadığımızı tekrarlamaya gerek yok sanırım. 

Modern dillerde belirtildiği üzere ırkçılığa, faşizm ve her türlü şövenist ulusalcılığa ve dinciliğe karşıyız.Bu yazımızda Yahudi halkını aşağılamak, kötüleyip karalamak niyetimiz yok. Yahudilerin yeryüzünde ki başarılarına vurgu yapmak, hem kapitalist dünya’nın hemde sosyalist dünya’nın öncülüğüne yapanların yahudi asıllı olmaları bizi ilgilendirmektedir. Her i
ki sınıfta kendi toplumsal düzenlerini inşaa etmek için çalışırlar. Her iki sınıfın toplumsal yapılarının dizayn edilmesi için son 200 yılda önderlik edenlerin Yahudi olması ilgi çekicidir. Sevk ve idare mekanizmalarına oturan bireylerin veya kurumların aynı toplumun geleneğinden gelmeleri dikkate değerdir.  Nüfusuna göre ele geçirdiği muazzam ekonomik güç, askeri ve siyasi otorite eski ve yeni dünyanın dizeynına uzanmış durumdadır.

Uzanabildiğimiz, ulaşabildiğimiz bilgiler bunlardır. Şüphesiz ki daha çok sayıda büyük şirket ve zenginleri vardır. Bilim insanı, aydın ve yazarları..sanatçı ve önde yürüyen insanları..Başarılı toplumun bugün geldiği noktayı gözler önüne sermeye çalıştık. Dünya’da ki çıkar grupları, azınlıkların büyük çoğunluğa sermaye ve sistem olarak egemenliğinin nerelere dayandığını açıklamaya çalıştık. Daha kapsamlı bir araştırma ile kitaplaşabilecek bir analiz yapılabilinir. 

Kısaca söylersek,

Yahudi, millet olarak dünya’yı sarsmaya devam ediyor! En çok ta sermaye sınıfı olarak!

Kadim Laçin

1 Ekim 2010

www.kadimlacin.com

Kaynak:

-The Jewish Chronicle gazetesi

-The marker.

-Haaretz.com, Haaretz gazetetsi

-Jewish world gazetesi

-The Forbes dergisi

-Uslanmam.com

-Avner Levi, Türkiye Cumhuriyeti’nde Yahudiler, İletişim yayınları, İstanbul 1996

-Çetin Yetkin, Türkiye’nin Devlet Yaşamında Yahudiler, Afa yayınları, İstanbul 1992

-www.wake-up-america.net.

-The Jeruselam Post, 18-05-2010

- özgür ansiklopedi,vikipedia.

-The people voice


YOLA DEVAM...