DURMAK YOK...
0507 8179799
0506 2140488

RİŞTE-İ CEVÂHİR

 

 1- Kişinin imanındaki kemâli, yeminlerinden belli olur.

 

 

2- Şu zamanda kardeş geçinenler, ayıp arayan casuslardır.

 

 

3- Hakîkî kardeş dar günde yetişendir.

 

 

4- Kişinin edebi, altınından hayırlıdır.

 

 

5- Zenginliği açıklamak, şükürdendir.

 

 

6- Kötüye iyilik et, efendisi ol.

 

 

7- Borcun edâsı dindendir.

 

 

8- Musîbetleri gizlemek mürüvvettendir.

 

 

9- Zühd’ün efdali, gizli olandır.

 

 

10- Âile fertlerine edep öğret! Onlara menfaat verir.

 

 

11- Ana-babaya iyilik, amellerin en üstünüdür.

 

 

12- Ömrün bereketi, güzel amelledir.

 

 

13- Cumartesi ve Perşembe sabahları bereket zamanlarıdır.

 

 

14- Sabrettiğin zaman, nefsini zaferle müjdele!

 

 

15- Midesi, kişinin düşmanıdır.

 

 

16- Erken kalk, mes’ud ol!

 

 

17- Güler yüz, ikinci bir ihsandır.

 

 

18- Dünyayı âhiret karşılığında sat da kazan.

 

 

19- Belâ, insana dilinden gelir.

 

 

20- Allah korkusuyla ağlamak, göze nurdur.

 

 

21- Malın bereketi, zekâtın verilmesidir.

 

 

22- İhsanını minnetle yok etme!

 

 

23- Ömrün sonu için kıymet yoktur.

 

 

24- Ömrün evvelinde kaçırdıklarını, ömrün âhirinde tedârik et!

 

 

25- Namazda tembellik, iman zâfiyetindendir.

 

 

26- Yemekte elin çokluğu, berekettir.

 

 

27- Allah’ tevekkül et, O sana yeter.

 

 

28- Hayra yor, hayra er!

 

 

29- Günâhı terk ederek köşeye çekil!

 

 

30- Kişinin tevâzuu, kendine ikram eder.

 

 

31- Kötülükten uzak dur, hürmete mazhar ol!

 

 

32- Muhabbet, hürmetle kuvvetlenir.

 

 

33-  Kötülüğe karşılık vermeyi tehir, ihsandandır.

 

 

34- Üç şey helâk eder: Cimrilik, hevâ ü heves ve ucub.

 

 

35- İmanın üçte biri hayâ, üçte biri akıl, üçte biri cömertliktir.

 

 

36- Hırs ve tamâ gediğini, topraktan başkası örtemez.

 

 

37- Âlimin ölümü, dinde gediktir.

 

 

38- Âhiretin sevabı, dünya nimetlerinden hayırlıdır.

 

 

39- Melikin saltanatı, adâletle dâim olur.

 

 

40- İhsanını, özür dileyerek çoğalt!

 

 

41- İhsana teşekkür, ikramı artırır.

 

 

42- Cesedin devamı, gıda ile; rûhun devamı, ibâdetle...

 

 

43- Selâmet elbisesi eskimez.

 

 

44- Bulunanla cömertlik et!

 

 

45- İyilerle sohbet, ganimet; kötü dostla oturmak, şeytanla ülfettir.

 

 

46- Kişinin görüştüğü kendisi gibidir.

 

 

47- Kişinin güzelliği, yumuşak huylu olmasındandır.

 

 

48- Kendisi için ölüm olmayan (Allah) yücedir.

 

 

49- Sözün güzeli, kısa olanıdır.

 

 

50- Çokla cömertlik et, aza kanâat eyle!

 

 

51- Bâtılın ömrü, muvakkat bir zaman... Hakkın devamı kıyâmete kadardır.

 

 

52- Fukarâ ile otur da; şükrün artsın...

 

 

53- Fakirin az sadakası, zenginin çoğundan çoktur.

 

 

54- Güzel ahlâk ganimet; hiddet, tehlikedir.

 

 

55- Kişinin sanatı, definesidir.

 

 

56- Yemeğin ekşisi, sözün ekşisinden hayırlıdır.

 

 

57- Kişinin hayası, perdesidir.

 

 

58- Yumuşak huy, insanın yardımcısıdır.

 

 

59- Aslı bozuk olan kimseye, vefâ haramdır.

 

 

60- Evlât acısı, ciğer yakar.

 

 

61- Erkeğin ziyneti edep, kadının ziyneti zehep (altın)dır.

 

 

62- Allah korkusu kalpleri parlatır.

 

 

63- Allah’tan kork; başkasından emin ol!

 

 

64- Dostun hayırlısı, hayra götürendir.

 

 

65- Hâlis muhabbet, ahde vefâdandır.

 

 

66- Dini dünyaya değişenin kazancı hebâ olur.

 

 

67- Malın hayırlısı, Allah yolunda harcanandır.

 

 

68- Nefsine muhâlefet et, rahata er!

 

 

69- Kalbin boş olması, kesenin dolu olmasından hayırlıdır.

 

 

70- Kişinin dostu, aklının delilidir.

 

 

71- Kadının hayırlısı, çok doğuran ve erine muhabbetli olandır.

 

 

72- Meliklerin devleti, adâletle ayakta durur.

 

 

73- Din kardeşini ziyâret, sevincin devamına sebeptir.

 

 

74- Kalbin ilâcı, kazaya rızâdır.

 

 

75- İnsanın özü aklına; işi aslına delâlet eder.

 

 

76- Gazabına hâkim ol, âkıbetin hayır olsun.

 

 

77- Kişinin dîni, dostudur.

 

 

78- Cimrinin altını taş mesâbesindedir.

 

 

79- Rezillerin devleti, iyilerin âfetidir.

 

 

80- Tatlı dil sermâyedir.

 

 

81- Bir şeyi zemmetmek, o şeyle meşgul olmaktandır.

 

 

82- Sultanların yemeği dudak yakar.

 

 

83- Bir günah çok, bin tâat azdır.

 

 

84- Azgını azgınlığıyla bırak!

 

 

85- Sana ezâ edene mudârâ et, onu utandır. (Şerrinden kurtul.)

 

 

86- Allah dostlarından bahsetmek, rahmete vesîledir.

 

 

87- Fakirlikle zelîl olan, Allah katında zengindir.

 

 

88- Ölümü anmak, kalbe cilâdır.

 

 

89- Gençliği hatırlamak keder verir.

 

 

90- Kişinin zilleti, tamahındandır.

 

 

91- İlim rütbesi, rütbelerin en üstünüdür.

 

 

92- Babana hizmet et ki, evlâdında sana hizmet etsin!

 

 

93- Doğum ölümün habercisidir.

 

 

94- Nefsin rehâveti meşakkat getirir.

 

 

95- Dostu görmek, göze cilâ verir.

 

 

96- Rızkın seni bulur; müsterih ol.

 

 

97- İlmin yok olması, âlimin yok olmasından ehvendir.

 

 

98- Dünyanın her yeri belâlarla doludur.

 

 

99- İç güzelliği, dış güzelliğinden hayırlıdır.

 

 

100- Dostu ziyâret, muhabbeti tazeler.

 

 

101- Zayıfların silâhı, şikâyettir.

 

 

102- İlmin ayıbı, âlimin kendini methetmesi-dir.

 

 

103- Kişinin görünüşü, karakterini bildirir.

 

 

104- Cimri zengin, cömert fakirden daha fakirdir.

 

 

105- Az mârifet, çok amelden hayırlıdır.

 

 

106- Sabah uykusu rızka mânidir.

 

 

107- Câhilin sükûtu, perdesidir.

 

 

108- İyilerle sohbet eden, kötülerden emin olur.

 

 

109- Allah’tan başkasına ümit bağlayanın gayreti boşadır.

 

 

110- Dostun darbesi, düşmanınkinden acıdır.

 

 

111- Emsâlinle gez!

 

 

112- Kişiyi zulmü yıkar.

 

 

113- Kerimin gölgesi geniştir.

 

 

114- Zâlimin cezası, erken ölümdür.

 

 

115- Allah’tan korkanların mertebeleri yücedir.

 

 

116- Akıllı düşman, câhil dosttan hayırlıdır.

 

 

117- Hikmet müminin ganîmetidir.

 

 

118- Akıllı genç, câhil ihtiyardan hayırlıdır.

 

 

119- Kişinin fazîletiyle iftiharı, âile şerefiyle iftihârından evlâdır.

 

 

120- Her kalpte bir meşguliyet vardır.

 

 

121- Hasmına gâlip gelmen, sabır ve tahammülledir.

 

 

122- Kıymeti bilinmeyen nimet elden gider.

 

 

123- Bir şeyin parçası, aslından haber verir.

 

 

124- Akıllının câhile üstünlüğü, Ay’ın yıldıza üstünlüğü gibidir.

 

 

125- Kişinin kurtuluşu doğruluktadır.

 

 

126- Kardeş ayrılığı, gönül hüznüdür; kalbi yakar.

 

 

127- İnsanın zekâsı, aslına delildir.

 

 

128- Hakkı kabul etmek dindendir.

 

 

129- İşinde miktarı belli et, hatadan kurtul!

 

 

130- Kalp kasveti, tokluktandır.

 

 

131- Kişinin sözü, aslından haber verir.

 

 

132- Kalbin kuvveti, imanın sıhhatindendir.

 

 

133- Harisi öldüren, hırsıdır.

 

 

134- Kişinin kıymeti, hoşgörüsündedir.

 

 

135- Şerlilere yakın olmak zarar verir.

 

 

136- Kişinin kıymeti, ehemmiyet verdiği iş kadardır.

 

 

137- Allah kelâmı, kalbe devâdır.

 

 

138- Dünya ayıpları üzerinde dâim olmaman, sana kâfidir.

 

 

139- İlmin kemâli, hılimdedir.

 

 

140- Ölümü bilmen, keder olarak sana yeter.

 

 

141- Cömertliğin kemâli, verirken (az oldu diye) özür dilemektir.

 

 

142- Cömert kâfir, cennete girmeye, cimri Müslüman’dan daha ümitlidir.

 

 

143- Nasihat olarak ölüm yeter!

 

 

144- Dert olarak ihtiyarlık kâfidir.

 

 

145- Ölüm habercisi olarak ihtiyarlık yeter.

 

 

146- Haset edeni, hasedi yer.

 

 

147- Yumuşak söz, kalplerin bağıdır.

 

 

148- İlim devletine zevâl yoktur.

 

 

149- Eceli gören uzun emele düşmez.

 

 

150- Her gamma ferahlık, her derde devâ vardır.

 

 

151- Şöhret elbisesi giymek, ahmaklıktır.

 

 

152- Hasetçide huzur olmaz.

 

 

153- Kocalık ömürden sayılmaz. (Çünkü çileli geçer.)

 

 

154- Kavmine karşı mülâyim ol da sevil!

 

 

155- Kavlinde (sözünde) yumuşak ol da sevil!

 

 

156- Hasetçiden başka her düşmanla anlaşmak mümkün.

 

 

157- İlim meclisi, cennet bahçesidir.

 

 

158- Şerlilerle sohbet, deniz yolculuğu gibi tehlikelidir.

 

 

159- Gayreti çok olanın, kederi uzun olur.

 

 

160- Çok konuşan, çok pişman olur.

 

 

161- Tatlı suyun başı kalabalıktır.

 

 

162- Büyüklerin meclisleri, kelâmın kaleleridir. (Sır vermezler.)

 

 

163- Kişinin hüneri, dili altındadır. (sözünden anlaşılır.)

 

 

164- Arzûlara ulaşmak zenginliktir. (Maddi mânevî)

 

 

165- Gece namazlarıyla kalbini nurlandır.

 

 

166- İhtiyarlığını günahla karartma!

 

 

167- Ayrılık ateşi, cehennem ateşinden şiddetlidir.

 

 

168- Müminin nûru, gece namazındadır.

 

 

169- Ölümü unutmak, kalbi paslandırır.

 

 

170- Saçın ağardığında, sana ölümden haber verir.

 

 

171- Sözü doğru olanın yüzü güzeldir.

 

 

172- Emin halde uyu, yatakların iyisinde olursun.

 

 

173- Müminin yüz güzelliği takvâ nûrundandır.

 

 

174- Yerinde yapılmayan ihsan zulümdür.

 

 

175- Başa kakılan sadakanın günahı, sevabından büyüktür.

 

 

176- Yalnızlık kötü arkadaştan hayırlıdır.

 

 

177- Ahmağın reisliği kısa sürer, tez geçer.

 

 

178- Sana düşmanlık etmeyen, dostluk etmiş; gafletle muâmele eden de üzmüş olur.

 

 

179- Evlât sâhibinin rızkı geniştir.

 

 

180- Yazıklar olsun iyilere kötülük edenlere!..

 

 

181- İçi ve dışı çirkin olana yazıklar olsun!

 

 

182- Hasetçiye hasedi, en büyük sıkıntıdır.

 

 

183- Kişinin gam ve kederi, gayreti nispetindedir.

 

 

184- Gayret; namusu korumak, imandandır.

 

 

185- Hırslı helâk olur da haberi olmaz.

 

 

186- Tiriti hazırlayan yemez; kime kısmetse o yer.

 

 

187- Düşmanın nasihatinden uzak dur!..

 

 

188- Kişinin helâki, amelini beğenmesindedir.

 

 

189- Emânete riâyet etmeyende, iman olmaz.

 

 

190- Mürüvveti olmayanın (İnsana itibar etmeyen) din, kâmil değildir.

 

 

191- Fazîleti olmayanın, zenginliği olmaz.

 

 

192- Padişahlara rahat yoktur. (Devamlı maddî mânevi idâre düşüncesindedir.)

 

 

193- İyi insan âhireti için, kötü insan da dünyası için gam çeker.

 

 

194- Nefsinden sakınman, aslandan kaçmadan daha faydalıdır.

 

 

195- Yanındakini getir ki, onunla bilinesin. (Meddi mânevi bilgi)

 

 

196- İnsanın kıymeti, gayreti, kıymetidir.

 

 

197- Yalancıda kerâmet olmaz.

 

 

198- Kanâat ehlinde gam, akıllıda fakirlik olmaz.

 

 

199- Taktir olunan sana gelir.

 

 

200- Sadaka ömrü uzatır.

 

 

201- Saîdin sohbeti, insanı saîd eder. (İyi insan)

 

 

202- Sabreden muradına erer.

 

 

203- Kalbin hüznü, nefsin rahatındandır.

 

 

204- Laf taşıyan, bir saatte, bir kaç aylık fitne ve fesâda sebep olur.

 

 

205- Sen rızkını aradığın gibi, o da seni arar.

 

 

206- Kişi sadâkatiyle büyüklerin mertebesini kazanır.

 

 

207- sıhhat nimeti, en büyük bahtiyarlıktır.

 

 

208- Şerlilerle ünsiyet eden, kötü yoldadır.

 

 

209- Helâl lokma kalbi nurlandırır.

 

 

210- Kur’an okumak kalplerin şifasıdır.

 

 

211- Sadâkat, sâhibini kurtarır.


YOLA DEVAM...